202402.12
0
0

FIDIC Bazlı İnşaat Sözleşmelerinin Temel Esasları ve Sözleşme Yönetimi

Yönetici Ortağımız Av. Hasan Zihni GÖNEN Ankara Barosu Mülkiyet Hukuku Kurulu tarafından 15.02.2024 Perşembe günü saat 18.30’da ABEM Av. Muammer Aksoy Dersliğinde düzenlenecek “FIDIC Bazlı İnşaat Sözleşmelerinin Temel Esasları ve Sözleşme Yönetimi” konulu atölye çalışmasına eğitmen olarak katılım sağlayacaktır. Siz değerli meslektaşlarımızı da bu atölye çalışmasında aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

AİHM’den ByLock ve Bank Asya Mağdurlarına 15.000 Avro Tazminat
202309.28
0
0

AİHM’den ByLock ve Bank Asya Mağdurlarına 15.000 Avro Tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yüksel Yalcinkaya v. Türkiye (başvuru no. 15669/20[BD]) kararı ile FETÖ/PDY yargılamalarında hükme konu olan ByLock deliline ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. (Adil Yargılanma Hakkı) ve 7. (Kanunilik İlkesi) maddeleri yönünden, Sendika ve Dernek Üyeliği deliline ilişkin olarak ise 11. madde  (Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü) yönünden ihlal kararı vermiştir….

202209.12
0
0

Hazine Arazilerinde Lisanssız Elektrik Üretimi Yolu Açıldı!

Hazine Arazilerinde Lisanssız Elektrik Üretimi Yolu Açıldı! Unlicensed Electricity Generation Road Opened on Treasury Lands! 10.09.2022 Tarihli Resmi Gazete ile 412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lisanssız elektrik üretimi mevzuatında değişikliklere gidildi. Buna göre; With the Official Gazette dated 10.09.2022 and the National Real Estate General Communiqué No. 412, unlicensed electricity generation legislation…

202208.23
0
0

Lisanssız Elektrik Üretim Modelinde İhtiyaç Fazlası Elektrik Satışına Sınırlama Getirildi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklik 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi. Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has made significant amendments to the By-Law on the Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market. The amendments were published in the Official…

202207.26
0
0

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No:540) ile Yabancılara Yapılan 7 bin TL’yi Aşan Satışlarda Nakit Tahsilat Yapma İmkanı Getirildi!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No:540) ile Yabancılara Yapılan 7 bin TL’yi Aşan Satışlarda Nakit Tahsilat Yapma İmkanı Getirildi! Cash Collection Opportunity has been Introduced In Sales Exceeding 7 Thousand TL to Foreigners with the Communiqué (No: 540) Amending General Communiqué of the Tax Procedure Law (No:459) 24/12/2015…

202207.08
0
0

7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 28.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) ile İstanbul Finans Merkezi alanın; İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Kanun ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası…