202009.18
0
0

The Limitation on Dividend Distribution

  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlama The Limitation on Dividend Distribution 17 Nisan 2020 tarihinde “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmişti. Söz konusu maddeye göre: “Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar…

202009.18
0
0

YEKDEM Support Has Been Extended for 6 Months via Presidential Decree

Cumhurbaşkanı Kararı ile YEKDEM Destekleri 6 Ay Süre ile Uzatıldı YEKDEM Support Has Been Extended for 6 Months via Presidential Decree   Yenilenebilir enerji sektörü, Covid-19 Pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen gecikmelerin projelere olumsuz etkilerini nedeniyle durumun mücbir sebep sayılmasını ve mekanizmanın uzatılmasını talep etmekteydi. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı…

202009.16
0
0

FCA COVID-19 BUSINESS INTERRUPTION TEST CASE

Haziran 2020’de Finansal Yürütme Kurumu, geçici iş duraklamasından doğan zararları karşılamaya yönelik sigortanın anlamına ve uygulamasına hukuki açıklık kazandırmak amacıyla “COVID-19 İş Duraklaması Sigortası” emsal davası için İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinde yasal prosedürleri başlattı. Bugün, 15.09.2020 tarihinde, emsal davaya ilişkin karar yayımlandı. Yüksek Mahkeme iş duraklaması sigortasına sahip olan ve COVID-19 pandemisi sebebiyle kapatılmak…

202009.14
0
0

The Decision Published by the Personal Data Protection Board Dated 16.07.2020 and Numbered 2020/542

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NCA YAYIMLANAN 16.07.2020 TARİHLİ VE 2020/542 SAYILI KARAR    Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) yapılan muhtelif başvurulardan; aynı gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması talebi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda Kurul tarafından 16.07.2020 tarih ve 2020/542 sayılı karar özeti yayımlanmıştır. Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularınca…

202008.28
0
0

Obligations of Public Institutions and Organizations within the Scope of Personal Data Protection Law

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış…

202008.27
0
0

London Court of International Arbitration (LCIA) Updates its Rules

London Court of International Arbitration (LCIA) Updates its Rules Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) Kurallarını Güncelledi   On August 11, 2020 London Court of International Arbitration (“LCIA”) has updated its Rules. The updated rules will become effective on 1 October 2020 and will be applicable to the arbitrations commenced after that date. Below are some…

202008.07
0
0

The “Guarantee” Inscription on the Bond Alone will not Eliminate the Intangible Character of the Bill According to the Decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation

Bilindiği üzere kambiyo senetleri illetten mücerret, yani, temel ilişkiden bağımsızdır. Ancak, ticari alışveriş, kira sözleşmeleri gibi bazı durumlarda temel borç ilişkisine teminat olarak kambiyo senedi verilebilmektedir. Bu takdirde, senet üzerine mutlaka kambiyo senedinin teminat amaçlı verildiğinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde kambiyo senedi mücerretlik ilkesi gereği temel borç ilişkisi sona erse bile geçerliliğini koruyacaktır. Yargıtay Hukuk…

202007.29
0
0

Mandatory Mediation Requirement Introduced For Lawsuits Before Consumer Courts

28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (“TKHK”) 73/A maddesi eklenerek tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olma dava şartı getirilmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda, TKHK’ya eklenen yeni madde ile Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya…

202007.20
0
0

International Chamber of Commerce (ICC) Has Published Statistics of 2019

Milletlerarası Tahkim Odası (“ICC”) 2019 yılına ait tahkim istatistiklerini yayımladı. İstatistiklerden önemli başlıklar şu şekilde: –        2019 yılında 869 adet dosya ICC Sekreterliğine kaydedildi, bu dosyalardan 47 tanesi taraflarından en az birinin Türk olduğu dosyalardan oluştu. –        Kaydedilen dosyaların %20’sini bir devlet veya kamu teşebbüsü aleyhine veya onlar tarafından açılan dosyalar oluşturdu. –        Çok Taraflı…

202007.06
0
0

New Competition Announcement from the Ministry of Energy and Natural Resources

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bakanlık, 3 Temmuz 2020’de Resmî Gazete’de yayımladığı ilanla toplam 74 Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (“YEKA”) projelerine ilişkin yarışma (“Yarışmalar”) yapılacağını duyurdu.  Yarışmaların 74 yeni güneş enerjisi santralinin, 36 ilde ve bağlantı noktaları 10, 15…