202004.02
0
1

Application to Force Majeure Has Been Made Possible for Contractors of the Public Procurement Contracts Affected by Covid-19

Covid-19’dan Etkilenen Kamu İhale Sözleşmesi Yüklenicilerine Mücbir Sebep Yolu Açıldı COVID-19 salgının (“Salgın”) ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle (“Genelge”) Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler açısından COVID-19…

202003.27
0
1

Tender for North Marmara Motorway Project (Nakkaş-Başakşehir Part) Has Been Announced

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli Projesi’nin (“Proje”) ile ihalesine ilişkin duyuru Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 27.03.2020 tarihinde 2020/0130 ihale kayıt numarasıyla yayınlanmıştır. İhalenin kapsamını Proje’nin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü…

202003.22
0
1

COVID-19 Recess to the Enforcement and Bankruptcy Proceedings

22 Mart 2020 tarihinde, 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi. COVID-19 salgın hastalığının ülkede yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında alındığı belirtilen kararda aynı zamanda anılan tarihe kadar hiçbir taraf ve…

202003.17
0
1

Gonen Law Response to Covid-19

    Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü (COVID-19) 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan etti. Türkiye’de COVID-19 tanısı konan kişi sayısı ülkemizde de katlanarak artmaktadır. Yurtdışındaki ilerleme seyrine göre Türkiye’de önümüzdeki günlerde salgının tepe noktasına ulaşması bekleniyor. Bu süreçte önceliğimiz yüksek kalitedeki hizmetlerimizi sağlamaya devam etmek ve çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumaktır. Hizmetlerimizi kesintisiz şekilde…

202003.11
0
1

Obligation of Companies with a Revenue of TRY 500 Million and Above to Obtain a Credit Rating for Utilizing Loans.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL’yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021’e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi. 25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) “Hesap Durumu…

202003.02
0
0

OIC Arbitration Centre Has Been Established in Istanbul

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is an international organisation which was established in 1969 with the participation of 30 states. Today there are 57 OIC member states. OIC aims to provide economic cooperation between its members. For achieving this goal, OIC implements various projects and programs which are useful for providing economic cooperation among its…

202002.24
0
0

Real Estate Tax Code Has Been Amended With Regard to the Tax on Valuable Real Estate

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Değerli Konut Vergisi’ ile ilgili bir kısım düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (20/02/2020) yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren düzenleme ile yapılan değişiklikler şu şekildedir: 1. Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Vergiye…

202002.19
0
0

Beginning of a New Era for Arbitration Agreements under the Code of Civil Procedure

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında yürütülen bir tahkim yargılaması sonunda verilen bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek yol mahkemede iptal davası açmaktır. HMK’nın 439. Maddesinde hakem kararının hangi şartlar altında iptal edilebileceği sıralanmıştır. Buna göre mahkemece incelenmesi gereken ilk husus hakem kararına konu uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetidir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre…

202002.10
0
1

The General Directorate of Land Registry and Cadastre Finalizes Valuable Housing Tax Objections

05.12.2019 tarihinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42. Maddeyle değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazların “değerli konut vergisine” tabi olacağı belirtilmişti. Aynı şekilde eklenen 43. Maddeyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“Genel Müdürlük”) değerli konut vergisine tabi olduğu tespit edilen taşınmazların Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edileceği ve ilgilisine ayrıca tebliğ…

202001.09
0
1

New Practice for Tourism Related Short-Term Residence Permits in Turkey

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) 02.12.2019 tarihinde yayımladığı duyuruyla turizm amacıyla halihazırda toplamda veya tek seferde bir yıl ya da daha uzun süreli kısa dönem ikamet izni almış yabancıların, turizm haricinde Türkiye’de kalmalarına ilişkin sunacakları haklı bir gerekçelerinin olmaması durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izni ve uzatma talepleri başvurularının uygun…