Ülkemizde 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; şirketlerin hem günlük işleyişleri hem de spesifik projelerinde uymaları gereken bir takım kurallar getirmiştir. Gönen Hukuk olarak yeni gelişen bu hukuk rejimine uyum süreçlerinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamanın öneminin bilincindeyiz.

Bu kapsamda müvekkillerimize; çalışanlarının kişisel hakları ve sorumlulukları alanında bilgilendirmek, veri işleme politikalarını hazırlamak, veri işleme sorumlularının VERBİS’e kayıt süreçlerini yürütmek ve gerekli dokümanları hazırlamak, yerli ve yabancı müvekkillerimizin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumunu gerçekleştirmek, Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki her türlü başvurularının takibini yapmak gibi yeni mevzuata ilişkin uyum süreçleri konusunda hukuki destek sağlamaktayız.