Uyuşmazlığın yerel yargı yollarına veya milletlerarası tahkime taşınması halinde, müvekkillerimizin çıkarlarını en üst düzeyde temsil etmek ve uyuşmazlığın karakterine göre bir yol haritası çizmek için çalışmaktayız. Hukuki süreçlerde yenilikçi yaklaşımımızı sergilerken, aynı zamanda süreçleri mümkün olan en ekonomik ve hızlı şekilde yürütme gayretindeyiz.

Müvekkillerimizin gerek davalı gerekse davacı konumunda bulunduğu birçok uyuşmazlıkta onlara başarılı sonuçlar kazandırmış bulunmaktayız. Gönen Hukuk Bürosu olarak bizler, aynı zamanda tahkim yeri seçme, ihtiyati tedbir kararları aldırma, mahkeme veya hükmün icrası süreçlerini yürütme ve varlık geri kazınım stratejileri hazırlama ile beraber, uluslararası tahkim anlaşmalarının etkili müzakeresi ve hazırlanması hususlarında da danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.