Gönen Hukuk Bürosu, başta inşaat, altyapı, sağlık, enerji ve madencilik olmak üzere bir çok sektörde gerek kredi alan yatırımcı ve gerekse kredi veren babka ve finans kuruluşlarını temsilen proje finansmanı konusunda danışmanlık sunmaktadır. Ekibimiz Türkiye’de ve uluslararası alanda gerçekleştirilen orta ve büyük ölçekli projelerin finansman aşamalarında oldukça önemli roller üstlenmiştir.

Proje Finansmanı hizmetimiz, tüm hazırlık aşamaları, dokümantasyon hazırlanması müzakere edilmesi, teminat paketinin hazırlanması ve kurulması suretiyle ilk kullandığımın yapılması dahil gerekli tüm aşamaları kapsamaktadır.