Gönen Hukuk, Ticaret ve Şirketler hukuku alanında çok geniş bir çerçevede hukuki hizmet vermektedir. Ekibimiz genellikle, şirketleri kuruluşlarından başlayarak, faaliyette bulundukları tüm aşamalarda temsil etmektedir. Gönen Hukuk’un şirketler hukuku ile ilgili tecrübesi, yabancı sermayeli şirketler için kuruluş izni alınması ve gerekli formalitelerin takip edilmesinin yanı sıra, sermaye artışı, yönetim sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri, hisse devri, ayni sermaye iştirakleri, şirket yönetimi, şirketin kredi alması veya vermesi, kredi verenlerin hakları ve yöneticilerin sorumluluğu gibi konularda gerekli işlemleri yapmayı ve ilgili sözleşmeleri hazırlamayı da kapsamaktadır.

Ayrıca şirket finansmanı, birleşme ve devralmalar, gayrimenkul, teminat ve sigorta, satış sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, hizmet ve acentelik sözleşmeleri gibi konularda da danışmanlık hizmeti vermektedir.