Gönen Hukuk müvekkillerine rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz birleşme ve devralmanın bir safhası olan Rekabet Kurumu’na başvuruları da kapsamaktadır.  Bu çerçevede Rekabet Kurumu’na başvurular, birleşme ve devralma bildirimleri, muafiyet başvuruları, rekabet hukukuna uygunluk denetimi yapma verdiğimiz hizmetlerden bazılarıdır.