Gönen Hukuk olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında başta marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, telif hakları ve internet alan adlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi hususlarında danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sunmaktayız. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil, devir, lisans, itiraz işlemlerini gerçekleştirmek, Türk Patent ve Marka Enstitüsü kararlarına ilişkin hükümsüzlük, iptal, tecavüzün tespiti ve önlenmesi davaları, telif hakkından veyahut haksız rekabetten kaynaklanan davalar ve tazminat davaları da dahil her türlü davanın takibinde hukuki destek vermek de hizmet kapsamımızda yer almaktadır.