202205.16
0
0

5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

5449 SAYILI YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI THE PRESIDENTIAL DEGREE NO. 5449 ON SUPPORTING INTERNATIONAL LOGISTICS DISTRIBUTION NETWORKS HAS BEEN PUBLISHED 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Resmî Gazete’de yayımlanan 19 Nisan 2022 tarihli 5449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.10.2020 tarihli ve 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışı Lojistik…

202205.14
0
0

Yüzde 25 Artırımlı Devlet Hakkı Uygulaması Artık Tüm Maden Grupları İçin Uygulanacak

  13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5553 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşunda uygulanan yüzde 25 artırımlı devlet hakkı uygulaması diğer madenleri de kapsayacak şekilde genişletildi. 3213 sayılı Maden Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan I., II. Ve III. Grup madenler olan ve…

202205.13
0
0

The Cost of Real Estate Required to Be Purchased for Exceptional Acquisition of Turkish Citizenship Has Been Raised to 400 Thousand Dollars!

The Cost of Real Estate Required to Be Purchased for Exceptional Acquisition of Turkish Citizenship Has Been Raised to 400 Thousand Dollars! Türk Vatandaşlığının İstisnai Yoldan Kazanılması için Satın Alınması Gereken Taşınmaz Bedeli 400 bin Dolara Yükseltildi! The Regulation on the Amendment of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law was published…

202205.10
0
0

Dünya Ticaret Örgütü AB’nin çelik ithalatında uyguladığı korunma önlemlerine karşı açılan davada Türkiye lehine karar verdi

Dünya Ticaret Örgütü AB’nin çelik ithalatında uyguladığı korunma önlemlerine karşı açılan davada Türkiye lehine karar verdi The World Trade Organization rules in favor of Turkey in safeguard measures on steel import case against EU   Türkiye’nin AB’nin 2018’de çelik ithalatına ilişkin uygulamaya koyduğu kati korunma önlemlerine ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”) nezdinde AB’ye açtığı davada,…

202204.20
0
0

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) Yayınlandı

  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) Yayınlandı   The Communique No. 2022-32/66 on the Amendment on the Communique No. 2008-32/34 On The Decree No. 32 On The Protection of The Value Of The Turkish Currency Was Published 19 Nisan 2022 Salı günü Türk…

202204.06
0
0

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ CHARGING SERVICE REGULATION ENTERED INTO FORCE Son yıllarda başta dünya genelinde olmak üzere Türkiye’de de elektrikli ve hybrid araçların kullanımı yaygınlaştıkça şarj istasyonları için gerekli altyapının oluşturulması gerekliliği doğmuştu. Bugüne dek şarj istasyonları açısından hukuki bir düzenleme bulunmadığından, genişleyen bu sektörde birçok belirsizlik bulunmakta; çoğu alışveriş merkezlerinde bulunan bu istasyonlara…

202203.17
0
0

Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknokentler’de “Uzaktan Çalışma” Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

    Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknokentler’de “Uzaktan Çalışma” Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı 9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmıştır. Tebliğ Taslağında özetle aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir: Uzaktan çalışma…

202203.15
0
0

YEKA GES-4 Yarışmasına ilişkin şartname koşulları değişikliğe uğradı  

  YEKA GES-4 Yarışmasına ilişkin şartname koşulları değişikliğe uğradı   Terms of Reference regarding the YEKA-GES-4 Auction are Changed Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (“YEKA GES-4”) yarışmalarının şartnamesinde bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:  Yarışma ilanında belirtilen tavan fiyat 40 TL kuruş/kWh’den 95 TL kuruş/kWh’ye…