Yatırım Tahkiminde Üçüncü Kişi Finansmanı
202405.08
0
0

Yatırım Tahkiminde Üçüncü Kişi Finansmanı

Üçüncü kişi/taraf finansmanı, yatırım tahkimi (ISDS) bağlamında, küresel olarak hızla evrimleşen farklı finansman modelleri nedeniyle evrensel olarak kabul edilmiş bir tanıma sahip olmaktan ziyade, bir anlaşmazlıkta yer almayan üçüncü bir tarafın, dava veya tahkim sürecindeki bir tarafa finansman sağladığı bir durumu ifade eder. Çalışma Grubu III’e göre, üçüncü taraf finansmanı (TPF), anlaşmazlığa taraf olmayan bir…

YABANCI TAHKİMİN YETKİLİ KILINDIĞI DURUMLARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KONULARINDA YETKİSİ
202405.08
0
0

YABANCI TAHKİMİN YETKİLİ KILINDIĞI DURUMLARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KONULARINDA YETKİSİ

Taraflar arasında yabancı tahkimin yetkili kılındığı bazı durumlarda çıkan uyuşmazlıklarda alacaklının alacağına ulaşması sırasında yabancı tahkim yargılamasında geçen süre, borçlunun mal kaçırarak alacaklının zarara uğramasına yol açmaktadır. İş bu nedenle Türk Mahkemeleri’nin yabancı tahkimin yetkili olduğu uyuşmazlıklarda geçici hukuki koruma tedbirleri hususunda karar verebilmesi ve bu kararların uygulanabilmesi taraflar için büyük önem arz etmektedir. Her…

Yabanci Tahkimin Yetkili Kılındığı Durumlarda Türk Mahkemelerinin İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Konularinda Yetkisi
202404.30
0
0

Yabanci Tahkimin Yetkili Kılındığı Durumlarda Türk Mahkemelerinin İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Konularinda Yetkisi

Taraflar arasında yabancı tahkimin yetkili kılındığı bazı durumlarda çıkan uyuşmazlıklarda alacaklının alacağına ulaşması sırasında yabancı tahkim yargılamasında geçen süre, borçlunun mal kaçırarak alacaklının zarara uğramasına yol açmaktadır. İş bu nedenle Türk Mahkemeleri’nin yabancı tahkimin yetkili olduğu uyuşmazlıklarda geçici hukuki koruma tedbirleri hususunda karar verebilmesi ve bu  kararların uygulanabilmesi taraflar için büyük önem arz etmektedir. Her…

Birleşik Arap Emrilikleri’nde Kurumlar Vergisi İçin Kayıt Başvurusu Takvimi
202404.30
0
0

Birleşik Arap Emrilikleri’nde Kurumlar Vergisi İçin Kayıt Başvurusu Takvimi

Federal Vergi Dairesi (FVD), 22 Şubat’ta BAE’de kurumlar vergisi için kayıt başvurusu zaman çizelgesinin sunulmasına ilişkin 2024  tarihli 3 sayılı Kararı yayınladı. Vergiye Tabi Kişiler için son başvuru tarihi, veriliş yılına bakılmaksızın, Ticaret Ruhsatlarının verildiği AYA bağlıdır. Son başvuru tarihine uyulmaması 10.000 AED para cezasına yol açabilir. İlk son ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olarak…

202404.24
0
0

Reddolunan Boşanma Davasını Takiben Evlilik Birliğinin Kurulamaması Halinde Boşanma Davasına İlişkin Hüküm Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

Bilgi Notunda, Reddolunan Boşanma Davasını Takiben Evlilik Birliğinin Kurulamaması Halinde Boşanma Davasına İlişkin Hükmün Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi incelenmiştir. Keyifli okumalar! In the Information Note, we have examined the The Regulation On The Divorce Decision In Case Of Irretrievable Breakdown Of Marriage After The Dismissal Of Divorce Case Annuled by Constitutional Court. Have a pleasant…