202101.25
0
0

Demir çelik ürünlerinin İngiltere’ye ihracatında %25 gümrük vergisi ödenecek!

Türkiye’nin İngiltere’ye ihraç ettiği demir çelik ürünlerinden olan içi boş profilin 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında 32.387 tonluk ihracat kotası bulunmaktaydı. İhracatta miktar ve/veya değer kısıtlamasına yol açan bu uygulama nedeniyle Türkiye ihracat kotasının tamamını 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla doldurmuş bulunmaktadır. Bunun sonucunda, içi boş profil ürününün İngiltere’ye ihracatında 1…

202101.21
0
0

WhatsApp Hakkında KVKK Duyurusu

WhatsApp Hakkında KVKK Duyurusu PDPA Announcement on WhatsApp   12.01.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) web sitesinde Whatsapp uygulamasının politikasına ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlamıştır. İlgili duyuru özetle aşağıdaki hususları içermektedir: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinin 2. fıkrası hangi durumlarda kişisel verilerin işlenebileceğini düzenlemektedir. Bu madde uyarınca kişisel veriler aşağıda…

202101.15
0
0

Değerli Konut Vergisi Tebliği

Değerli Konut Vergisi Tebliği The Communiqué on Valuable House Tax   15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon 250 bin Türk lirasını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacaklardır. Tahakkuk ettirilen vergiler, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna…

202101.14
0
0

Vadeli Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Düzenleme

Vadeli Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Düzenleme The Regulation on Natural Gas Futures Market   12.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe göre; vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcıları, Standart Taşıma Sözleşmesi (“STS”) ve Sürekli Ticaret Platformu (“STP”) katılım anlaşmasına ilave olarak…

202101.08
0
0

Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri kayıt altına alınıyor!

31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”); defter tutma yükümlülüğü, pay senedi bastırılması, hamiline yazılı pay senetlerinin devri hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. 1.          Pay defterinin, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda…

202101.07
0
0

e-Maden Uygulaması Güncellemesi

e-Maden Uygulaması Güncellemesi e-Mining Application Update   Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (“Genel Müdürlük”) 06.01.2021 tarihli duyurusu uyarınca; Genel Müdürlüğe yatırılan devlet hakları, işletme ruhsat bedelleri, çevre ile uyum bedelleri/teminatları ruhsat sahipleri tarafından e-Devlet Kapısı adresinde bulunan e-Maden Uygulaması üzerinden Mali Hesaplar sayfasında görüntülenebilmektedir. Türkiye Vakıflar Bankası tahsilat sistemi aracılığıyla yapılan ödeme işlemlerine ilişkin…

202101.05
0
0

Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması: Gümrüksüz, Kotasız Ticaret

Bilindiği üzere, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılacak olup Brexit ardından başlayan geçiş döneminin 31 Aralık’ta sona ermesi ile birlikte AB ile İngiltere arasındaki her türlü anlaşma ve düzenleme de geçersiz olacaktır. Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında, Brexit sonrasındaki ticari ilişkileri düzenleyen anlaşma üzerinde ise 24 Aralık 2020 itibarıyla uzlaşma…

202101.04
0
0

2021 Yılı Merkez Bankası Temerrüt Faizi Oranı

2021 Yılı Merkez Bankası Temerrüt Faizi Oranı Central Bank Default Interest Rate for 2021   02.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Merkez Bankası”) tarafından çıkarılan 31352 sayılı Tebliğ ile 2021 yılı için mal ve hizmet tedariklerinde temerrüt faizi oranı belirlenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve…