201910.25
0
0

KVK Kurulu İhlal Bildiriminde Bulunması Gereken Asgari Şartları Yayımladı

KVK Kurulu İhlal Bildiriminde Bulunması Gereken Asgari Şartları Yayımladı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna madde 12 (1) uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün gereğince yerine getirilememesi sonucu ortaya çıkacak ihlaller…

201910.25
0
0

İşçinin Aynı Yıl İçerisinde İş Değişikliği Yapması Sonucu  Vergi Beyannamesi Verme Yükümlülüğü

İşçinin Aynı Yıl İçerisinde İş Değişikliği Yapması Sonucu  Vergi Beyannamesi Verme Yükümlülüğü Vergi mükellefinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü GVK m.86’da yer almaktadır. Vergi mükellefi işçinin aynı takvim yılı içinde tek bir işveren nezdinde çalışmış olması halinde hangi gelir vergisi dilimine ulaşmış olursa olsun ücret gelirine yönelik olarak yıllık gelir beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır….

201910.24
0
0

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Yürürlükte

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24.10.2019 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı. Kanuna göre, baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek. Ancak avukatların haklarında, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına…

201910.24
0
0

Kentsel Dönüşümde Hak Sahiplerine Tanınan Fesih Hakkı

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 6306 Sayılı Kanunda daha önce yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi. Düzenleme ile müteahhidin yapı ruhsatı almadan önce maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminatı İdareye vermesi mecburi hale getirildi. Yönetmelikteki değişiklikle getirilen en önemli düzenlemelerden biri de…

201910.11
0
0

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Bulunan Şubelerinin ve İrtibat Bürolarının VERBIS’e Kayıt Zorunlulukları ile Alakalı Karar

KVKK’nın (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) verdiği son kararla, yabancı şirketlerin Türkiye irtibat ofislerini VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili) tescilden muaf tutarken yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerini ise VERBİS’e kaydolma zorunluluğu ile alakalı olarak ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirmiştir. Kurumdan yabancı şirketlerin şubelerinin ve irtibat ofislerinin VERBİS’e kayıt zorunluluğu ile alakalı görüş talep edilmesi üzerine, KVKK şu…

201910.07
0
0

KVKK’dan İki Büyük Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu [“KVKK”], web sitesinde, kişisel verileri koruma konusunda yeterli idari ve teknik önlemleri almadıkları gerekçesiyle iki farklı şirkete idari para cezası verildiğine ilişkin iki karar daha yayınladı. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin Türk hukukunda nispeten yeni olması nedeniyle, yeni düzenlemelere uyum sürecinde KVKK tarafından verilen kararlar nispeten uyarı ve tavsiye niteliğinde idi….

201910.03
0
0

Yabancı Yatırımlara Devlet Yardımı Verme Yetkisi Bakanlığa Devredildi

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 02.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararına göre 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve tamamı yeni yatırım niteliğinde yatırım projelerine ilişkin olarak, yabancı yatırımlar kanununda tanımlanan yabancı yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım projesi imzalamaya…