202205.13
0
0

The Cost of Real Estate Required to Be Purchased for Exceptional Acquisition of Turkish Citizenship Has Been Raised to 400 Thousand Dollars!

The Cost of Real Estate Required to Be Purchased for Exceptional Acquisition of Turkish Citizenship Has Been Raised to 400 Thousand Dollars! Türk Vatandaşlığının İstisnai Yoldan Kazanılması için Satın Alınması Gereken Taşınmaz Bedeli 400 bin Dolara Yükseltildi! The Regulation on the Amendment of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law was published…

202201.06
0
0

Turkish Lira Mandatory has been Introduced in Acquiring Turkish Citizenship by Investment!

  Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Alan Yabancılara Türk Lirası Zorunluluğu Getirildi!   Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 6/1/2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Yönetmelik’e sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni değişikliklere göre:   Yabancılar gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında…