202009.30
0
0

The Submission of The Original Report of Mediation by the Parties as a Procedural Requirement

  Yargıtay huzuruna gelen somut uyuşmazlıkta davacı vekili arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını dosyaya ibraz etmemiş ve buna istinaden dava usulden reddedilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığı arabuluculuk tutanağının aslının mahkemeye ibraz edilmemesi halinde bu belgelere UYAP sisteminden ulaşılabilmesi nedeniyle suretinin (fotokopisinin) yeterli olup olamayacağı kapsamında değerlendirmiştir. Bilindiği üzere 25.10.2017 tarihli…

202009.28
0
0

UK Supreme Court Declared Competence to Decide on Global FRAND License Rate

UK Supreme Court Declared Competence to Decide on Global FRAND License Rate Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi Küresel FRAND Lisansı Tarifesine Karar Vermeye Yetkili Olduğunu Açıkladı   In 2014, the US company Unwired Planet sued Huawei and other smartphone manufacturers for infringing its UK patents. On 26 August 2020, the UK Supreme Court concluded the case…

202009.25
0
0

Draft Communıqué Of The Banking Regulatory And Supervisory Authority: Ending Of The Era Of Wet Signature, Introduction Of Remote Client Identification

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’NUN TEBLİĞ TASLAĞI: ISLAK İMZA DÖNEMİ SONA ERİYOR, UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ GELİYOR  Finansal hizmetlerde dijitalleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte finans sektöründe iş modelleri kökten bir değişim geçirmektedir. Buna uygun olarak finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “ıslak imza” kullanımının azaltılması için mevzuatta değişiklikler yapılmaktadır. Nitekim Covid-19 pandemi süreci ile…

202009.22
0
0

Court of Cassation Decision Regarding E-mail Correspondence as Evidence

E-mail Yazışmalarının Delil Niteliğinde Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı Court of Cassation Decision Regarding E-mail Correspondence as Evidence Yargıtay 13. Hukuk Dairesinde E. 2017/1014 K. 2020/4488 dosya numarası ile görülen dava, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle açılan bir menfi tespit davasıdır.  Mahkemenin kararına esas aldığı bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret…

202009.18
0
0

The Limitation on Dividend Distribution

  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlama The Limitation on Dividend Distribution 17 Nisan 2020 tarihinde “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmişti. Söz konusu maddeye göre: “Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar…

202009.18
0
1

YEKDEM Support Has Been Extended for 6 Months via Presidential Decree

Cumhurbaşkanı Kararı ile YEKDEM Destekleri 6 Ay Süre ile Uzatıldı YEKDEM Support Has Been Extended for 6 Months via Presidential Decree   Yenilenebilir enerji sektörü, Covid-19 Pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen gecikmelerin projelere olumsuz etkilerini nedeniyle durumun mücbir sebep sayılmasını ve mekanizmanın uzatılmasını talep etmekteydi. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı…

202009.16
0
0

FCA COVID-19 BUSINESS INTERRUPTION TEST CASE

Haziran 2020’de Finansal Yürütme Kurumu, geçici iş duraklamasından doğan zararları karşılamaya yönelik sigortanın anlamına ve uygulamasına hukuki açıklık kazandırmak amacıyla “COVID-19 İş Duraklaması Sigortası” emsal davası için İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinde yasal prosedürleri başlattı. Bugün, 15.09.2020 tarihinde, emsal davaya ilişkin karar yayımlandı. Yüksek Mahkeme iş duraklaması sigortasına sahip olan ve COVID-19 pandemisi sebebiyle kapatılmak…

202009.14
0
0

The Decision Published by the Personal Data Protection Board Dated 16.07.2020 and Numbered 2020/542

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NCA YAYIMLANAN 16.07.2020 TARİHLİ VE 2020/542 SAYILI KARAR    Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) yapılan muhtelif başvurulardan; aynı gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması talebi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda Kurul tarafından 16.07.2020 tarih ve 2020/542 sayılı karar özeti yayımlanmıştır. Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularınca…