202008.28
0
0

Obligations of Public Institutions and Organizations within the Scope of Personal Data Protection Law

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış…

202008.27
0
0

London Court of International Arbitration (LCIA) Updates its Rules

London Court of International Arbitration (LCIA) Updates its Rules Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) Kurallarını Güncelledi   On August 11, 2020 London Court of International Arbitration (“LCIA”) has updated its Rules. The updated rules will become effective on 1 October 2020 and will be applicable to the arbitrations commenced after that date. Below are some…

202008.07
0
0

The “Guarantee” Inscription on the Bond Alone will not Eliminate the Intangible Character of the Bill According to the Decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation

Bilindiği üzere kambiyo senetleri illetten mücerret, yani, temel ilişkiden bağımsızdır. Ancak, ticari alışveriş, kira sözleşmeleri gibi bazı durumlarda temel borç ilişkisine teminat olarak kambiyo senedi verilebilmektedir. Bu takdirde, senet üzerine mutlaka kambiyo senedinin teminat amaçlı verildiğinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde kambiyo senedi mücerretlik ilkesi gereği temel borç ilişkisi sona erse bile geçerliliğini koruyacaktır. Yargıtay Hukuk…