202010.30
0
0

Ankara Agreement (ECAA) Comes to an End

Ankara Anlaşması (ECAA) Sona Eriyor Ankara Agreement (ECAA) Comes to an End   Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte Ankara Anlaşması olarak da bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) 31 Aralık 2020 tarihinde Birleşik Krallık için geçerliliğini yitirecektir. Türk vatandaşları artık Anlaşma kapsamında yeni başvuru yapamayacak, İngiltere’de süresiz oturum izninden…

202010.02
0
0

Deadline for VERBIS Registry Has Not Been Extended, The Board Decided to Notify Those Who Did Not Apply

  Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (“Kurul”) ilan edilmiştir. Kanunun 16’ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de…

202010.01
0
0

Energy Market Sector Reports For July Are Published

According to the “Electricity Market Sector Report” of the Energy Market Regulatory Authority (“EPDK”) for July, 25.2 percent of licensed electricity generation was from hydroelectric power plants, 24.1 percent from natural gas power plants, 21.9 percent from imported coal and 12.4 percent from lignite power plants. These sources were followed by wind, geothermal, biomass, hard…