202005.29
0
0

Amendments Introduced on the Promotion of Domestic Components Regulation

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde 28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 sayılı Resmî Gazete ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme ile yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru…

202005.18
0
0

New Regulation on the Refund of Package Tour Prices Due to the Covid-19 Outbreak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) paket tura katılacak olan tüketicinin tura katılmaktan vazgeçmesi nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi halinde, paket tura ilişkin bedel iadesinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisine veya aracıya ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde yapılacağı öngörülmüştü. Yönetmeliğe eklenen geçici…