CLIENT ALERT

July 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trFurkan Bahadır Ata

Intern Lawyer
f.ata@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Cash Collection Opportunity has been Introduced In Sales Exceeding 7 Thousand TL to Foreigners with the Communiqué (No: 540) Amending General Communiqué of the Tax Procedure Law (No:459)

Cash Collection Opportunity has been Introduced In Sales Exceeding 7 Thousand TL to Foreigners with the Communiqué (No: 540) Amending General Communiqué of the Tax Procedure Law (No:459)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No:540) ile Yabancılara Yapılan 7 bin TL’yi Aşan Satışlarda Nakit Tahsilat Yapma İmkanı Getirildi!

The (h) paragraph has been added to the section titled “4.2. Collections and Payments Not in Scope” of the General Communiqué on the Tax Procedure Law (No:459) published in the Official Gazette dated 24/12/2015 and numbered 29572, following the paragraph (ğ). 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (ğ) bendinden sonra gelmek üzere h bendi eklenmiştir.
 

According to the General Communique of the Tax Procedure Law No. 459, it was obligatory for those who were within the scope of the certification obligation to make all kinds of collections and payments in excess of 7 thousand liras against foreigners through intermediary financial institutions and to certify these collections and payments with documents issued by the said institutions.

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre  tevsik zorunluluğu kapsamında olanların yabancılara karşı  7 bin lirayı aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu bulunmaktaydı.

With this communiqué published by the  Ministry of Treasury and Finance Revenue Administration, the obligation to make collections and payments for transactions with foreigners and/or real persons who are not within the scope of the certification obligation has been abolished, and the opportunity to collect cash has been introduced.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan bu tebliğ ile, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma zorunluluğu kaldırılarak, nakit tahsilat yapma imkanı getirilmiştir.
However, the passport number of the persons in question must be written on the invoices to be issued within this scope, and the amounts collected in cash must be certified by the documents issued by the intermediary financial institutions by the end of the first business day following the collection by those who are within the scope of the certification obligation.  

Ancak, bu kapsamda düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Please see the amendment published in the Official Gazette dated 23 June 2022 and numbered 31901.  

23 Haziran 2022 Tarihli 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.