202009.16
0
0

FCA COVID-19 BUSINESS INTERRUPTION TEST CASE

Haziran 2020’de Finansal Yürütme Kurumu, geçici iş duraklamasından doğan zararları karşılamaya yönelik sigortanın anlamına ve uygulamasına hukuki açıklık kazandırmak amacıyla “COVID-19 İş Duraklaması Sigortası” emsal davası için İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinde yasal prosedürleri başlattı. Bugün, 15.09.2020 tarihinde, emsal davaya ilişkin karar yayımlandı. Yüksek Mahkeme iş duraklaması sigortasına sahip olan ve COVID-19 pandemisi sebebiyle kapatılmak…

202009.14
0
0

The Decision Published by the Personal Data Protection Board Dated 16.07.2020 and Numbered 2020/542

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NCA YAYIMLANAN 16.07.2020 TARİHLİ VE 2020/542 SAYILI KARAR    Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) yapılan muhtelif başvurulardan; aynı gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması talebi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda Kurul tarafından 16.07.2020 tarih ve 2020/542 sayılı karar özeti yayımlanmıştır. Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularınca…

202008.28
0
0

Obligations of Public Institutions and Organizations within the Scope of Personal Data Protection Law

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış…

202008.07
0
0

The “Guarantee” Inscription on the Bond Alone will not Eliminate the Intangible Character of the Bill According to the Decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation

Bilindiği üzere kambiyo senetleri illetten mücerret, yani, temel ilişkiden bağımsızdır. Ancak, ticari alışveriş, kira sözleşmeleri gibi bazı durumlarda temel borç ilişkisine teminat olarak kambiyo senedi verilebilmektedir. Bu takdirde, senet üzerine mutlaka kambiyo senedinin teminat amaçlı verildiğinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde kambiyo senedi mücerretlik ilkesi gereği temel borç ilişkisi sona erse bile geçerliliğini koruyacaktır. Yargıtay Hukuk…

202007.08
0
0

Financial Restructuring Implementation

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin, Türkiye’deki bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine olan borçlarının çerçeve anlaşmalar ve sözleşmeler aracılığıyla yeniden yapılandırılmasıyla şirketlerin borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesini ve bu doğrultuda ekonomik büyümenin gerçekleşmesini amaçlayan bir uygulamadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu uygulamanın kapsamına giren şirketler, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na istinaden…

201911.29
0
2

The Constitutional Court Annulled the Regulation that Required Security Investigation Prior to Admission to the Civil Service

  Anayasa Mahkemesi Memuriyete Girişte Güvenlik Soruşturması Şartı getiren Düzenlemeyi İptal Etti 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlüğe konulan düzenlemeyle kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirilmişti. Anayasa Mahkemesi, 29.11.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla bu düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararında, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin…

201909.03
0
0

Registration for VERBIS is approaching

Within the scope of Article 16 of the Law on Protection of Personal Data, which was published in the Official Gazette on 7 April 2016, real persons and legal entities who process personal data must register with the Data Controllers’ Registry (VERBIS) before they start processing the data. According to the decision of the Personal…

201907.31
0
0

Visa Periods Have Been Extended

According to the amendment promulgated at the Official Gazette on 30 July 2019, the Article 10, paragraph (4) of the Regulation on Implementation of Foreigners and International Protection Law, the five – year visa period has been extended to ten years. In order to maintain visas that have been granted shall be put into use…

201907.24
0
0

Incoterms Are Being Amended

Celebrating its Centenary throughout 2019, ICC announced that it is preparing to publish Incoterms 2020, in early September 2019, which will be the newest edition of the Incoterm rules, featuring terms such as FOB (“Free on Board”), DAP (“Delivered at Place”) EXW (“Ex Works”), CIP (“Carriage and Insurance Paid To”) similarly as the Incoterms 2010…

201905.29
0
0

A new Contract Contemplated by FIDIC “2019 Emerald Book”

On Tuesday 7 May 2019 at the World Tunnel Congress 2019 in Naples, a new form of contract has been published jointly by International Federation of Consulting Engineers (“FIDIC”) and International Tunneling and Underground Space Association;       namely, the Emerald Book. This form of contract is designed specifically for tunneling and underground works aiming…