202006.15
0
0

Weekly Reporting Requirement Imposed for Companies With a Foreign Currency Debt Of Over 15 Million USD

2018 yılında yayımlanan ‘Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ uyarınca (“Yönetmelik”) 15 milyon ABD Doları’nın üzerinde yabancı para borcuna sahip Türk şirketlerin döviz pozisyonlarını etkileyen işlemleri üçer aylık dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirmeleri gerekmektedir. Bu Yönetmelik, diğerleri ile birlikte, yabancı para pozisyonlarını, nakit akışını…

202006.12
0
0

Amendments Were Introduced on the Communiqué on Mergers and Demergers

30.05.2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Communiqué on the Amendment to the Communiqué on Mergers and Demergers (II-23.2)” (II-23.2.b) prepared by the Capital Markets Board (“CMB”) have entered into force following their publication in the Official…

202006.11
0
0

ICSID and UNCITRAL Release the Draft Code of Conduct for Adjudicators in Investor-State Dispute Settlements

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (“ICSID”) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL”), 1 Mayıs 2020 tarihinde Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümünde Hakemler için Davranış Kuralları Taslağını (“Kurallar”) yayımladı. Kurallar, ICSID ve UNCITRAL Sekreterlikleri tarafından yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümündeki (“ISDS”) etik konulara yönelik olarak ortaklaşa hazırlanmıştır. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) and the United Nations Commission…