CLIENT ALERT

January 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Furkan Bahadır Ata

Intern Lawyer
f.ata@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Turkish Lira Mandatory has been Introduced in Acquiring Turkish Citizenship by Investment!


 

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Alan Yabancılara Türk Lirası Zorunluluğu Getirildi!

 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 6/1/2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yönetmelik’e sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni değişikliklere göre:  


Yabancılar gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında olacak bu gayrimenkul için dövizlerini Türk bankaları aracılığıyla Merkez Bankası’na satacak.

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz mevduatı Türk bankalarında tutma şartına ek olarak, belirtilen döviz tutarı işlem öncesinde faaliyet gösteren bir bankaya ve bankaca da Merkez Bankasına satılacak.  Satım sonucu elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta üç yıl süre ile tutulacak.

 

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutma şartına ek olarak belirtilen döviz tutarı işlem öncesinde faaliyet gösteren bir bankaya ve bankaca da Merkez Bankasına satılacak. Satım sonucu elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulacak.

 

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartına ek olarak belirtilen döviz tutarı işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılacak.

 

Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek.

 

Gönen Hukuk Bürosu olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin değişikliklerin dikkatle takip edilmesini önermekteyiz.

 


 

 

Turkish Lira Mandatory has been Introduced in Acquiring Turkish Citizenship by Investment!
The Regulation Amending the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law (“Regulation”) was published in the Official Gazette dated 6/1/2022 and numbered 31711.

According to the new amendments added to the Regulation after the eighth paragraph:


When foreigners buy real estate, they will sell their foreign currency to the Central Bank through Turkish banks for this real estate, which will amount to at least 250 thousand dollars.


In addition to the requirement to keep at least 500 thousand USD or equivalent foreign currency deposits in Turkish banks, the specified amount of foreign currency will be sold to a bank operating before the transaction and to the Central Bank by the bank. The Turkish Lira amounts obtained as a result of the sale will be kept in Turkish Lira deposits for a period of three years.

In addition to the requirement to hold government debt instruments of at least 500 thousand USD or equivalent foreign currency for three years, the specified amount of foreign currency will be sold to a bank operating before the transaction and the bank to the Central Bank. The Turkish Lira amounts obtained as a result of the sale will be kept in Turkish Lira State debt instruments for a period of three years.
In addition to the requirement to hold at least 500 thousand USD or equivalent foreign currency real estate investment fund participation share or venture capital investment fund participation share for at least three years, the specified foreign currency amount will be sold to a bank operating in Turkey and this bank to the Central Bank before the transaction.
The implementation principles regarding this issue will be determined by the Central Bank of the Republic of Turkey.
As Gönen Law Office, we recommend that the changes regarding the acquisition of Turkish citizenship be followed attentively.