CLIENT ALERT

February 2021
   

 

Need more info?
Please contact;

Ahsen Danışman

Legal Intern
a.danisman@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

LMAA’s Change Over the Years


LMAA’s Change Over the Years

 

LMAA’in Yıllar İçindeki Değişimi
 

Bruce Harris, currently President of the London Maritime Arbitrators Association (“LMAA”) has been involved in maritime arbitration for almost 60 years and has been a full-time arbitrator in London for 40 years. In this article, the insightful observations of Mr. Harris on how the LMAA has changed over the years are presented.


According to what Mr. Harris says, LMAA was a small community of arbitrators who were mostly from shipping backgrounds rather than law. Competition was higher amongst London, New York and Paris. The arbitrators were often appointed for their recognized views and as a consequence thereof, they were frequently in disaccord with each other and had to refer to an umpire to come to a reconciliation.


Most of the cases were dealt with on paper only.

Lawyers were not involved in the procedure as they are now.  The claimant would send its brief to its arbitrator, the arbitrator would send it to the other party’s arbitrator who would pass it to his appointers to receive their brief. Other party’s brief would be conveyed to the claimant’s arbitrator and subsequently to the claimant so as to be subject to the claimant’s final comments.  After that stage the arbitrators would commonly meet physically, probably over a drink or possibly even lunch.


Awards were generally short, often accompanied by fairly short reasons that were confidential and not to be used in connection with any challenge to the award. Exceptionally, the special cases in which a party wanted to challenge the decision in court would require the awards to have detailed findings of fact.


LMAA has went through some radical changes over these years. Even though most cases are still dealt with on paper, lawyers are nearly always involved on both sides today.


The submissions are far more complex and legalistic, as are procedures, which increasingly emulate those in court. As a consequence thereof, most of the arbitrators have some legal background.


The hearings take place at the International Dispute Resolution Centre in Fleet Street now and are quite different than what they used to be.All awards are required to contain reasons, and it is very difficult to persuade a court to give permission to appeal against an arbitration award. The Commercial Judges who hear such matters are very supportive of arbitration and maritime arbitration in particular.
The competition environment has also changed in time: New York’s and Paris’s work has diminished substantially, and though some other centres have developed modestly, London now does 75% or 80% of the world’s maritime arbitration and is the undisputed leader.In a word, what used to be a tiny group of Baltic brokers is now an organization with 36 Full arbitrators, a full-time Executive Secretary and innumerable supportive members.

 

 

Londra Deniz Ticareti Hakemleri Derneği (“LMAA”) Başkanı olan Bruce Harris, yaklaşık 60 yıldır deniz ticareti tahkimiyle ilgilenmekte ve 40 yıldır Londra’da tam zamanlı olarak hakemlik yapmaktadır. İşbu yazıda Harris’in, LMAA’in yıllar içindeki değişimine ilişkin gözlemleri aktarılmaktadır.


Harris’in anlattıklarına göre, eski haliyle LMAA, çoğunlukla hukuktan ziyade gemicilik geçmişinden gelen küçük bir hakemler topluluğudur. Londra, New York ve Paris arasındaki rekabet o dönemde daha yüksektir. Hakemler genellikle tanınmış görüşleri için atanmakta ve bunun sonucu olarak da çoğunlukla birbirleriyle uyuşmazlık yaşamakta ve uzlaşmaya ulaşabilmek için üçüncü hakeme başvurmak zorunda kalmaktalardır.Davaların çoğu yalnızca evrak üzerinden karara bağlanmaktadır. Avukatlar, prosedüre bugün olduğu gibi dahil olmamaktalardır.  Davacı, beyanlarını özet olarak hakeme iletmekte ve hakem karşı tarafın yanıtlarını almak üzere davacının sunduğu belgeleri diğer hakeme iletmektedir. Karşı tarafın cevapları davanın hakemine ve ardından son yorumlarını sunması için davacıya iletilmektedir. Bu aşamadan sonra hakemler genellikle fiziksel olarak, büyük olasılıkla içki veya belki öğle yemeği eşliğinde toplanmaktadır.


Kararlar genel olarak kısadır, çoğunlukla gizli ve kararın temyizi ile ilişkili olarak kullanılamayan oldukça kısa nedenlerle birlikte verilir. İstisnai olarak, taraflardan birinin mahkemede kararı temyiz etmek istediği özel davalarda kararların ayrıntılı gerekçeye sahip olması gerekmektedir.


LMAA, yıllar içinde bazı köklü değişiklikler geçirmiştir. Davaların çoğunluğu hala evrak üzerinden karara bağlansa da günümüzde avukatlar neredeyse her zaman her iki tarafta da sürecin içinde yer almaktadır.


Giderek mahkeme sürecine daha fazla benzeyen prosedür gibi sunulan belgeler de artık çok daha hukuki ve karmaşıktır. Bunun bir sonucu olarak, hakemlerin çoğunun hukuk alanına ilişkin bir deneyimi vardır.

Duruşmalar şu anda Fleet Caddesi’ndeki Uluslararası Anlaşmazlık Çözüm Merkezi’nde gerçekleşmektedir ve eski halinden oldukça farklıdır.


Artık tüm kararların gerekçe içermesi gerekmektedir ve mahkemeyi tahkim kararının temyizi için izin vermeye ikna etmek çok zordur. Bu tür davalarla karşılaşan Ticaret Hakimleri, tahkimi ve özellikle deniz ticareti tahkimini oldukça desteklemektelerdir.Rekabet ortamı da zamanla birlikte değişmiştir: New York ve Paris’in işleri önemli ölçüde azalmıştır, diğer bazı merkezler gelişme göstermelerine rağmen, dünya deniz ticareti tahkiminin %75 veya %80’i Londra’da gerçekleşmektedir ve Londra şu an tartışmasız bir şekilde lider konumundadır.


Kısacası, eskiden küçük bir Baltık brokeri grubu olan LMAA, şimdi 36 tam zamanlı hakemi, tam zamanlı Genel Müdürlük Sekreteryası ve sayısız destekleyici üyesi olan bir organizasyon haline gelmiştir.