Milletlerarası Tahkim Odası (“ICC”) 2019 yılına ait tahkim istatistiklerini yayımladı. İstatistiklerden önemli başlıklar şu şekilde:

–        2019 yılında 869 adet dosya ICC Sekreterliğine kaydedildi, bu dosyalardan 47 tanesi taraflarından en az birinin Türk olduğu dosyalardan oluştu.

–        Kaydedilen dosyaların %20’sini bir devlet veya kamu teşebbüsü aleyhine veya onlar tarafından açılan dosyalar oluşturdu.

–        Çok Taraflı Yatırım Anlaşmalarına (“BITs”) dayanarak iki dosya açıldı.

–        Tarafların hukuk seçimine ilişkin yapmış oldukları anlaşmalarla, uyuşmazlıkların %16’sında esasa İngiliz Hukuku, %12’sinde İsviçre hukuku ve %10 ABD ile Fransız hukukları uygulandı. Sözleşmelerin %1’inde ise sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak milli hukuk sistemlerinden biri yerine Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satış Sözleşmesi Konvansiyonu (“CISG”) kuralları ile Milletlerarası Ticarete İlişkin UNIDROIT (“Unidroit”) ilkeleri gibi dokümanlara atıf yapıldı.

–        Kaydedilen uyuşmazlıkların 211’i inşaat ve mühendislik, 140’ı enerji sektörlerine ilişkin. Uyuşmazlıkların ortalama değeri ise 52 milyon ABD dolar.

–        Uyuşmazlık değerinin daha düşük olduğu 146 dosyada Hızlandırılmış Prosedür uygulandı.

–        ICC tarafından 589 karar onaylandı, onaylanan kararların 44’ünü ise tarafların sulh olması sonucunda meydana gelen Rızai Kararlar oluşturdu.

–        Uyuşmazlıkların %79’unda tahkim dili olarak İngilizce tercih edildi.

–        ICC bünyesinde gerçekleştirilen tahkim yargılamalarının ortalama 26 ay sürdüğü belirlendi.

–        ICC, 2019 yılında 11 kez UNCITRAL kuralları uyarınca gerçekleştirilen ad-hoc tahkimlerde hakem tayin merci olarak görev yaptı.

 

International Chamber of Commerce (“ICC”) has published the arbitration statistics of 2019. Below are the highlights from the statistics:

–        869 cases were registered with the Secretariat of the ICC Court of International Arbitration and 47 of these cases were the cases which at least one of the parties is a Turkish citizen.

–        In %20 of the registered cases either a state or a state entity was a party.

–        Two cases were filed on the basis of Bilateral Investment Treaties (“BITs”).

–        By the agreement of the parties regarding the choice-of-law, the applicable substantive law was English law in %16 of the disputes, Swiss law in %12 and US state and French law in %10 of the disputes. In %1 of the contracts, instruments such as UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) and UNIDROIT principles (“UNIDROIT”) were identified as the applicable law rather than the national law systems.

–        The registered 211 disputes were within the sector of construction and engineering, while 140 of them were in energy. The average amount of the disputes was 52 million US Dollars.

–        146 lower-value cases were conducted under the Expedited Procedure.

–        ICC has approved 589 awards, 44 of which consisted of awards by consent.

–        The chosen language of the arbitration was English in %79 of the arbitrations.

–        The average duration of the proceedings conducted under ICC Court of Arbitration was 26 months.

–        In 2019, the ICC Court was called upon to act as appointing authority in 11 ad-hoc arbitration proceedings under UNCITRAL Arbitration Rules.