UK Supreme Court Clarified The Law Governing Arbitration Agreements Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi Tahkim Anlaşmalarına Uygulanacak Hukuka Açıklık Getirdi
 

United Kingdom Supreme Court clarified the choice of law test in determining applicable law of arbitration agreements in its recently issued judgment regarding the case between Enka Insaat Sanayi A.S. (“Enka”) and OOO Insurance Company Chubb (“Chubb”).


 

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, yakın zamanda Enka İnşaat Sanayi A.S. (“Enka”)  ve OOO Insurance Company Chubb (“Chubb”) arasındaki davada verdiği karar ile tahkim anlaşmalarına uygulanacak hukukun belirlenmesinde kullanılan hukuk seçimi testine açıklık getirmiştir.

 

The case is about a fire destroyed a power plant located in Russia. The owner had an insurance policy with Chubb covering the damage that occurred. Chubb became subrogated to the owner’s rights after paying for the damages. Enka had designed the damaged part of the power plant and was liable for the fire and the damage resulting thereof. The contract between the owner of the power plant and Enka contained a dispute resolution clause that referred all disputes related to the power plant shall be resolved in arbitration in London according to the ICC Arbitration Rules. However, the law applicable to the contract was Russian law which differed from the law of the seat of arbitration, English law.

 

Dava, Rusya’da bulunan bir enerji santralini tahrip eden yangınla ilgilidir. Mal sahibi ile Chubb arasında meydana gelen hasarı kapsayan bir sigorta poliçesi mevcuttur. Chubb, zararı karşıladıktan sonra mal sahibinin haklarına halef olmuştur. Enka, santralin hasar gören kısmını tasarlamıştır ve yangından ve yangın neticesinde kaynaklanan hasarlardan sorumludur. Santral sahibi ile Enka arasındaki sözleşme, santralle ilgili tüm ihtilafların ICC Tahkim Kurallarına göre Londra’da çözüleceğine dair bir ihtilafların çözümü hükmünü içermektedir. Bununla birlikte, sözleşmeye uygulanacak hukuk, tahkim yeri hukuku olan İngiliz hukukundan farklı olarak Rus hukukudur.

 

English Courts resort to the three-staged choice of law test while determining the applicable law of an arbitration agreement. According to the three-staged test, the law applicable to the arbitration agreement is determined in the following order: (i) the express choice of law (ii) the implied choice of law (iii) the system of law with the closest and most real connection.

 

İngiliz Mahkemeleri, tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuku belirlerken üç aşamalı hukuk seçimi testine başvurmaktadırlar. Üç aşamalı teste göre, tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuk aşağıdaki sırayla belirlenir: (i) açık hukuk seçimi (ii) zımni hukuk seçimi (iii) en yakın ve en çok bağlantıya sahip hukuk sisteminin seçimi.

 

By applying the above principles, the Supreme Court concluded that the parties had made no express or implied choice of law to either in the main contract or the arbitration agreement. In the event that parties did not make an explicit or implied choice of law, third stage will be enabled and the system of law with the closest and most real connection will be the law governing the arbitration agreement. Although the law applicable to the contract is Russian law, the parties have chosen London as the place of arbitration. Therefore, the system of law with the closest and most real connection to the arbitration agreement is English law hence the law governing the arbitration agreement should be English law.

 

Yukarıdaki ilkeleri uygulayarak Yüksek Mahkeme, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuk için açık veya zımni bir hukuk seçimi yapmadıkları sonucuna varmıştır. Tarafların açık veya zımni bir hukuk seçimi yapmadıkları durumda üçüncü aşamaya geçilecek ve tahkim anlaşmasıyla en çok ve en yakın bağlantıya sahip hukuk sistemi tahkim anlaşmasına uygulanacaktır. Sözleşmeye uygulanacak hukuk Rus hukuku olsa da taraflar tahkim yeri olarak Londra’yı seçmişlerdir. Dolayısıyla tahkim anlaşmasıyla en çok ve en yakın bağlantıya sahip hukuk İngiliz hukukudur ve bu sebeple tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuk İngiliz hukuku olmalıdır.

 

The decision of the Supreme Court provides major clarification for U.K.-based arbitration. However, it must be recalled that there is no universal test to determine the law that applies to an arbitration agreement. For instance, the Singapore Court considers the governing law of the main contract a strong indicator of the governing law of the arbitration agreement unless there are indications to the contrary.

 

Yüksek Mahkeme’nin kararı, İngiltere merkezli tahkimlere önemli ölçüde açıklık getirmiştir. Buna rağmen, tahkim anlaşmalarına uygulanacak hukuku belirlemek için evrensel bir testin bulunmadığı unutulmamalıdır. Mesela, Singapur Mahkemesi, aksi yönde başka göstergeler olmadıkça, ana sözleşmenin tabi olduğu hukukun, tahkim sözleşmesine uygulanacak hukuk için güçlü bir gösterge olduğunu değerlendirmektedir.

 

 

Taking above into consideration, it is suggested for the parties to always explicitly choose the governing law of the arbitration agreement, in order to avoid unnecessary legal battles before even getting to the real dispute on the merits.

 

 

Yukarıdakiler göz önünde bulundurulduğunda, uyuşmazlığın esasına girmeden önceki gereksiz yasal tartışmalardan kaçınmak için tarafların tahkim sözleşmesine uygulanacak hukuku her zaman açık bir şekilde seçmeleri önerilmektedir.