CLIENT ALERT

January 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

TRABİS is starting up, while the period for Nic.tr is coming to an end

TRABİS faaliyete geçiyor, Nic.tr dönemi sona eriyor


TRABİS olarak da bilinen “.Tr Ağ Bilgi Sistemi” ilk kez 7 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde duyurulmuştur ve bahsi geçen yönetmelikte uzun bir süredir “.tr” uzantılı alan adları ile alakalı tüm işlemleri ODTÜ nezdinde gerçekleştiren Nic.tr’nin faaliyetlerinin artık TRABİS üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir. ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında 2018 yılında “.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin yetkilerin devrini konu alan bir Anlaşma akdedilmiştir. Bu Anlaşma kapsamında TRABİS’in 2020 yılında devreye girmesi öngörülmüş ancak bu hedef gerçekleştirilememiştir. Nic.tr, Ocak 2022 itibariyle “.tr” uzantılı alan adların yönetimin TRABİS’e devrinin gerçekleşeceğini duyurmuş ve buna ilişkin işlemlerde değişikliklerle karşılaşılacağını belirtmiştir.


Söz konusu değişikliklerden bazıları şunlardır:


·        Belgeli bir şekilde yapılan “com.tr”, “net.tr” ve “org.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi artık belgesiz ve “ilk gelen alır” prensibi ile yapılacaktır.

·        İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere başvuru, yenileme, iptal, satış ve devir gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına Kayıt Kuruluşu (KK) aracılık edecektir. Satış ve devire ilişkin işlemler TRABİS’in faaliyete geçtiği andan itibaren 3 yıl sonra TRABİS platformundan gerçekleştirilebilecektir.

·        27.04.2021 tarihli İnternet Alan Adı Ücretlerinin Belirlenmesi konulu BTK kararında Nic.tr tarafından her bir alan adı tahsisinde ve/veya yenilemesi işleminde kayıt operatörlerine uygulanan ücretin yeni bir Kurul Kararı ile değiştirilinceye kadar sürdürülmesi, TRABİS faaliyete geçtiğinde ise ödenen ücretlerin ön ödeme miktarından her bir alan adı tahsisi ve/veya yenilenmesi işlemi için düşülmesi öngörülmüştür.

·        Alan adı sahibinin feragat etmek istemesi söz konusu olduğunda İnternet Alan Adları Yönetmeliği uyarınca hizmetinden yararlandığı KKya ait İnternet sitesinde yer alan ilgili formu doldurması gerekecektir.

 

TRABİS is starting up, while the period for Nic.tr is coming to an end

 

“.Tr Network Information System, as known as TRABIS was introduced for the first time in the Internet Domain Names Regulation No. 27752, which was published in the Official Gazette dated 7 November 2010 and in the said regulation, it is stated that all transactions related to domain names with the “.tr” extension (which has been carried out by Nic.tr at METU for a long time) will now be carried out through TRABIS. An Agreement was signed between METU and the Information Technologies and Communications Authority (ICTA) in 2018 on the transfer of powers regarding domain names with the “.tr” extension. Within the scope of this Agreement, it was aimed that TRABIS would come into operation in 2020, but this target could not be realized. Nic.tr announced that as of January 2022, the management of the “.tr” domain names will be transferred to TRABIS and stated that there will be changes in the related transactions.Some of the changes are:


·        Documented domain names with the extensions “com.tr”, “net.tr” and “org.tr” will now be allocated undocumented and on a “first come, first served” basis.

·        As stated in the Internet Domain Names Regulation, the Registrar’s Office (RO) will act as an intermediary in the implementation of domain names such as application, renewal, cancellation, sale and transfer. Sales and transfer transactions will be able to be carried out on the TRABIS platform 3 years after TRABIS starts operating.

·        In the ICTA decision on Determination of Internet Domain Name Fees dated 27.04.2021, the fee applied by Nic.tr to registration operators in each domain name allocation and/or renewal process is maintained until it is changed by a new Board Decision. It is envisaged to be deducted for a domain name allocation and/or renewal process.

·        In case the domain name owner wishes to waive, he will have to fill in the relevant form on the website of the RO’s service, in accordance with the Internet Domain Names Regulation.