CLIENT ALERT

May 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

The World Trade Organization rules in favor of Turkey in safeguard measures on steel import case against EU

The World Trade Organization rules in favor of Turkey in safeguard measures on steel import case against EU Dünya Ticaret Örgütü AB’nin çelik ithalatında uyguladığı korunma önlemlerine karşı açılan davada Türkiye lehine karar verdi
 
In Turkey’s case against the EU before the World Trade Organization (“WTO”) regarding the EU’s definitive safeguard measures on steel import, the panel established under the WTO concluded the case in favor of Turkey by ruling that the safeguard measures imposed by the EU are in contradiction with international commercial rules.
 

Türkiye’nin AB’nin 2018’de çelik ithalatına ilişkin uygulamaya koyduğu kati korunma önlemlerine ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”) nezdinde AB’ye açtığı davada, DTÖ bünyesinde kurulan panel Türkiye’nin savlarına hak vererek AB’nin uyguladığı bu tür önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.
The EU, put the quota and tariffs system into effect in steel import in 2018. The said safeguard measures concern 26 steel product categories and consist of tariff-rate quotas to be increased over time. AB, 2018 yılında çelik ithalatında kota ve gümrük vergisi sistemini uygulamaya koymuştur. Koruma önlemleri 26 çelik ürün kategorisini ve giderek artacak olan gümrük oranları kotasına ilişkin limitleri içermektedir.
 Turkey, asserted that the limits imposed on tariff-rate quotas were not increased by 5% each year as promised and that the safeguard measures are in contradiction with the General Agreement on Tariffs and Trade and The Agreement on Safeguards.


WTO panel accepted Turkey’s view that the European Commission had failed to show that steel imports rose because of unforeseen developments and that the EU industry was threatened with serious injury.


 

Türkiye, açtığı davada uygulanan limitlerin taahhüt edildiği gibi her yıl %5 artmadığını, önlemlerin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasının ve Korunma Önlemleri Anlaşmasının hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürmüştür.


DTÖ paneli, ayrıca Türkiye’nin, Avrupa Birliği Komisyonunun çelik ithalatının öngörülemez gelişmeler nedeni ile arttığını ve AB endüstrisinin ciddi bir zarar ile karşı karşıya kaldığını gösteremediğine ilişkin görüşünü haklı bulmuştur.

It has been concluded in the panel conducted on 29 April 2022 that the safeguard measures imposed by the EU must be harmonized with the Agreement on Safeguards. 29 Nisan 2022 tarihinde DTÖ nezdinde kurulan panelde AB’nin önlemlerini “Korunma Önlemleri Anlaşması”na uyumlu hale getirmesi gerektiği karara bağlandı.
The importance of the decision is that it is final and binding for the EU. With this decision, loss of countries including Turkey in the European market will be diminished. Kararın önemi, AB açısından kesin ve bağlayıcı olmasıdır. Türkiye dahil diğer çelik ihracatçısı ülkelerin karar sayesinde AB pazarındaki kaybı azalmış olacaktır.