Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme The Regulation on Restructuring of Tax Debts
 

Toplam 500 milyar liraya ulaşan kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.Düzenlemeye göre vergi ve prim borçları dâhil olmak üzere kamuya olan borçlar yeniden yapılandırılabilecek. Düzenleme; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve tüm idari para cezalarını kapsayacak.Yapılandırma hakkından faydalanabilmek için mükelleflerin yıl sonuna kadar müracaatta bulunmaları gerekecek.


Yeniden yapılandırılacak borçlarda vade başlangıcı 31 Ağustos 2020 olarak kabul edilecek. Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak.Yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti Ocak 2021’de ödenecek. Eğer borcun tamamı ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. 6 taksit ve 18 taksit seçenekleriyle birlikte vadeyi 36 aya kadar uzatmak mümkün olacak.Düzenlemenin yürürlük tarihi ise belirsizliğini korumaktadır.

 

The regulation on restructuring of the debts owed to the state, amounting to 500 billion liras in total was approved by the Plan and Budget Commission of Grand National Assembly of Turkey.Pursuant to the regulation, the debts owed to the state including tax debts and premium debts can be restructured. The regulation will encompass Income Tax, Corporate Tax, VAT, Motor Vehicle Tax, Special Consumption Tax and all administrative fines.In order to benefit from the right to restructure, taxpayers will have to make an application by the end of year.


The due date of the debts to be restructured will be accepted as August 31, 2020. The domestic producer price index (D-PPI), which is determined as 0.35 percent per month, will be taken into account when calculating the default interest and late fee.


First installment of the restructured tax debts will be paid in January 2021. If the entire debt will be paid with the first installment, 90 percent of the late fee will be written off. Installments will be paid every 2 months. It will be possible to prolong the maturity up to 36 months with the options of 6 installments and 18 installments.


The enforcement date of the regulation remains uncertain.