kişisel verilerin korunması ile ilgili görsel sonucu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 27.12.2019  tarihinde internet sitesinde yayımladığı 2019/387 sayılı kararıyla;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmıştır.

İlgili karar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti 

By the resolution no: 2019/387 of the Board of Protection of Personal Data published on its website on  27 December 2019;

  • Legal obligation to register to the Data Controllers’ Registry (VERBİS) of the real and legal persons who employ more than 50 people annually or whose total financial statement is more than 25 million Turkish Liras until 30.06.2020.
  • Legal obligation to register to VERBİS of the real and legal persons which are resident abroad has been extended until 30.06.2020.
  • Legal obligation to register to VERBİS of the data controller who employs less than 50 people annually or whose total financial statement is less than 25 million Turkish Liras and whose main business is the processing of personal data of special quality has been extended until 30.09.2020.
  • Legal obligation to register to VERBİS of the governmental bodies and public institutions has been extended until 31.12.2020.  

For the relevant resolution please see:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti