Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlama

The Limitation on Dividend Distribution
17 Nisan 2020 tarihinde “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmişti. Söz konusu maddeye göre: “Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez…”


Bugün, 18 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “2498 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kar payı dağıtımına sınırlama getiren TTK geçici 13. maddenin uygulama süresi 3 (üç) ay uzatılmıştır. Bu yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu geçici madde 30/12/2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

On 17 April 2020, Provisional Article 13 was added to Turkish Commercial Code, Act No. 6102 with “Law on Mitigating the Effects of New Coronavirus (Covid-19) Epidemic on Economic and Social Life and the Law on the Amendment of Some Laws, Act No.7244”. According to the Provisional Article mentioned above: “Capital companies, can only resolve to distribute up to 25% of 2019’s net profit as dividends, the previous years’ profits and retained earnings can’t be subject to distribution as dividends, the board of directors can’t be authorized to distribute advance dividends...”Today, on 18 September 2020, with the Presidential Decree published on Official Gazette, Provisional Article 13 which limits the dividend distribution has been prolonged for 3 (three) months period.  With this new regulation, Provisional Article 13 will remain in effect until 30/12/2020.