05.12.2019 tarihinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42. Maddeyle değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazların “değerli konut vergisine” tabi olacağı belirtilmişti. Aynı şekilde eklenen 43. Maddeyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“Genel Müdürlük”) değerli konut vergisine tabi olduğu tespit edilen taşınmazların Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edileceği ve ilgilisine ayrıca tebliğ edileceği ve tebliğ tarihinden itibaren 15. günün sonuna kadar Genel Müdürlüğe itiraz edilmediği taktirde değerlerinin kesinleşeceği, değerli konut vergisinin de bu kesinleşen değer üzerinden hesaplanacağı düzenlemesi getirilmişti.

Genel Müdürlük, 04.02.2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuruyla ilgililerin 43. Madde kapsamında kuruma yöneltmiş oldukları itirazların incelenmesinin tamamlanmış olduğunu ve itirazlara karşı cevapların ilgililerine tebligatına başlanmış olduğunu duyurdu.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/degerli-konut-vergisi-ne-tabi-mesken-nitelikli-tasinmazlara-iliskin-itirazlarin-degerlendirme 

With the new Article 42 added to the Real Estate Tax Law No. 1319 on 05.12.2019, it was stated that residential properties with a value of 5.000.000 TL and above will be subject to “valuable housing tax”.

In the same way, the new Article 43, brought the following regulations;

– Immovable properties determined to be subject to valuable housing tax by the General Directorate of Land Registry and Cadastre (“General Directorate”) will be announced on the website of the General Directorate and a separate notification will be send to the concerned party.

– If the concerned party does not object the determinations of the General Directorate within 15 days following the receipt of notification, then the valuable housing tax will be calculated based on the value determined for the relevant property by the General Directorate.

With the announcement published on its website on 04.02.2020, the General Directorate announced that the examination of the objections submitted by the concerned parties to the institution under Article 43 has been completed and responses against these objections have been notified to the concerned parties.

You can find the related announcement through the following link.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/degerli-konut-vergisi-ne-tabi-mesken-nitelikli-tasinmazlara-iliskin-itirazlarin-degerlendirme