The Communiqué on Valuable House Tax Değerli Konut Vergisi Tebliği
 

The “General Communiqué for the Implementation of Valuable House Tax” was published on the Official Gazette dated 15.01.2021.


The valuable house tax will be imposed on the houseowners whose properties’ tax value exceeds 5 million 250 thousand Turkish Liras.


The accrued valuable house taxes are to be paid in two installments by the end of February and August in the relevant year.


The taxpayer of the valuable house tax is determined as the owner of the household, the holder of any usufruct right on the household, or if neither exists, those who dispose the household as if they are the owner of the household.


The houseowners who own only one valuable household within Turkey will be exempted from the valuable house tax. The least valued household of the houseowners who own multiple valuable households, will receive exemption from the valuable house tax.


Pursuant to the communiqué the tax rates are determined as follows:


  • 5.250.000 TL – 7.875.000 TL

3‰ for the amount exceeding 5.250.000


  • 7.875.000 TL – 10.500.000 TL

7.875 TL + 6‰ for the amount exceeding 7.875.000 TL


  • 10.500.000 TL – …

23.625 TL + 10‰ for the amount exceeding 10.500.000 TL


Concerned houseowners must submit the valuable house tax declaration to the tax office of the place the property resides at latest on 20.02.2021.


Aforementioned communiqué can be accessed through the link below:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm

 

15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır.


Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon 250 bin Türk lirasını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacaklardır.


Tahakkuk ettirilen vergiler, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.


Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazın mailiki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf eden kişiler olarak belirlenmiştir.


Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf tutulacaklardır. Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacaktır.


Tebliğ uyarınca vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


  •  5.250.000 TL – 7.875.000 TL

5.250.000 TL’yi aşan tutar için ‰ 3


  •   7.875.000 TL – 10.500.000 TL

7.875.000 TL’yi aşan tutar için ‰6 + 7.875 TL


  • 10.500.000 TL – …

10.500.000 TL’yi aşan tutar için ‰10 + 23.625 TLİlgili konut maliklerinin en geç 20.02.2021 tarihinde, taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine değerli konut vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir.


Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm