CLIENT ALERT

April 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

The Communique No. 2022-32/66 on the Amendment on the Communique No. 2008-32/34 On The Decree No. 32 On The Protection of The Value Of The Turkish Currency Was Published

 

The Communique No. 2022-32/66 on the Amendment on the Communique No. 2008-32/34 On The Decree No. 32 On The Protection of The Value Of The Turkish Currency Was Published

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) Yayınlandı
The Communique No. 2022-32/66 on the Amendment on the Communique No. 2008-32/34 On The Decree No. 32 On The Protection of The Value Of The Turkish Currency (“Communique”) was published in the Official Gazette on Tuesday, 19 April 2022.  

19 Nisan 2022 Salı günü Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de(Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) (“Tebliğ”)  Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

Article 8 Para 9 of the Communique No. 2008-32/34 On The Decree No. 32 On The Protection of The Value Of The Turkish Currency provided the opportunity to denominate the contract price and other payment obligations arising from those contracts in foreign currency or indexed to foreign currency in the contracts for the sales of movable properties executed between persons residing in Turkey, save for the contracts regarding sale of vehicles.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 numaralı Tebliğ’in 8. Maddesinin 9. fıkrasında Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilmeleri imkânı tanınmıştır.
 

The Communique placed a restriction on this opportunity by including “However, it is mandatory that the payment obligations are fulfilled and accepted in Turkish Lira” to the end of the said paragraph.

 

Tebliğ ile bu fıkranın sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur” şeklinde bir ifade getirilerek bu imkana bir sınırlama getirilmiştir.
 


As of 19 April 2022, the date on which the Communique entered into force,  even though the contract price and other payment obligations are denominated in foreign currency or indexed to foreign currency in the contracts for the sales of movable properties, the said obligations must be fulfilled and accepted in Turkish Lira. 

 


Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 19 Nisan 2022’den itibaren yapılacak olan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmış olsa bile, bu yükümlülük Türk parası cinsinden yerine getirilebilecek ve kabul edilebilecektir.