CLIENT ALERT

February 2021
   

 

Need more info?
Please contact;

Ahsen Danışman

Legal Intern
a.danisman@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

The Applicable Prices for Renewable Energy Power Plants Have Been Updated

The Applicable Prices for Renewable Energy Power Plants Have Been Updated Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Güncellendi
 

Pursuant to Presidential Decree No: 3453 published on the Official Gazette dated 30.01.2021, the applicable prices and periods for power plants based on renewable energy sources with Renewable Energy Resource (“RES”) Certificate have been determined.


Aforementioned decree encompasses the power plants with RES Certificate which will commence its operations after 01/07/2021 and before 31/12/2025.


With this new regulation, renewable energy purchase prices and domestic contribution prices are converted from dollars to TL.


The applicable kilowatt-hour prices of the RES Supporting Mechanism are determined as follows:


 •  Hydroelectric power plants: 40 piastre
 • Power plants based on wind and solar energy: 32 piastre
 • Power plants based on geothermal energy: 54 piastre

Power plants based on biomass;

 • Resources obtained from landfill gas or by-products obtained from the processing of waste tires: 32 piastre
 •  Biomethanization: 54 piastre
 •  Basic disposal: 50 piastre

The determined prices will be updated once a quarter starting from January 1, 2021 with the first update on April 1, 2021.


The relevant presidential decree can be reached through the link below:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-9.pdf

 


30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynak (“YEK”) Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar ve süreler belirlenmiştir.


İlgili karar, 01/07/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli enerji üretim tesislerini kapsamaktadır.


Getirilen bu yeni düzenleme ile yenilenebilir enerji alım ve yerli katkı fiyatları dolardan TL’ye çevrilmiştir.


Tesislere uygulanacak YEK Destekleme Mekanizması fiyatları kilovatsaat başına aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


 • Hidroelektrik üretim tesisleri: 40 kuruş
 • Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri: 32 kuruş
 • Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri: 54 kuruş

Biokütleye dayalı üretim tesislerinde;

 • Çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar: 32 kuruş
 • Biometanizasyon: 54 kuruş
 • Temel bertaraf: 50 kuruşBelirlenen bu fiyatlar 1 Ocak 2021’den itibaren ilk güncelleme 1 Nisan 2021’de olmak üzere üç ayda bir güncellenecektir.


İlgili cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilecektir:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-9.pdf