CLIENT ALERT

March 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Tender for North Marmara Motorway Project (Nakkaş-Başakşehir Part) Has Been Announced

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli Projesi’nin (“Proje”) ile ihalesine ilişkin duyuru Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 27.03.2020 tarihinde 2020/0130 ihale kayıt numarasıyla yayınlanmıştır.

İhalenin kapsamını Proje’nin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesi oluşturmaktadır.

İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını 06.04.2020 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhale dosyası satış bedeli KDV dahil 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası), ihale konusu işe ait geçici teminat tutarı 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

İhale 21.05.2020 tarihinde saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak olup; tekliflerin en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat l0:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İhale Duyurusu


 

 

General Directorate of Highways announced the tender of the North Marmara Motorway Project (including the 3rd Bosphorus Bridge) Nakkaş-Başakşehir (including Connection Roads) Build-Operate-Transfer Project (“Project“) on 27.03.2020 with tender registration no. 2020/0130.

The scope of the tender includes the financing, planning, construction, operation of the Project; all kinds of maintenance and repair works during the operation period, and the transfer of the highway in well-maintained, working order and free of any debts and commitments to the Administration free of charge at the end of the contract period within the framework of the procedures and principles stated in the Council of Ministers Decision no. 2011/1807.

Those who would like to participate in the tender can see the tender file free of charge as of 06.04.2020 at the General Directorate of Highways, Department of Establishments, B-Block Floor: 3. The tender file  price is 50.000 TL (Fifty Thousand Turkish Liras) including VAT, and the tender guarantee amount regarding works included in the tender is set as 25.000.000 TL (Twenty five million Turkish Liras).

The tender will be held on 21.05.2020 at 10:30 at the General Directorate of Highways of the Ministry of Transport and Infrastructure according to closed bidding procedure. The tender bids will have to be delivered in person or by post to the General Directorate of Highways, Department of Establishments, Presidency of Delegation Commission B-Block Floor: 3. The time period to deliver the tender bids will start from 7 (seven) days before the tender date and will close on tender date at 10:00.

You can find the tender announcement through the following link.

Tender Announcement