According to the Presidential Decision No. 3135 published on Official Gazette dated 27.10.2020, the periods in the provisional Article 10 of Labour Law No. 4857 regarding the termination ban has been prolonged for two months.

Pursuant to provisional Article 10, the employer will not be able to terminate the employment or service contracts except for the following situations; non-compliance with the rules of ethics and goodwill, shutdown of the workplace and termination of the activities and expiration of the period in the fixed term employment contracts. The employer may fully or partially devote the employee to unpaid leave for a period not exceeding three months. Unpaid leave within the scope of this article will not constitute a valid reason for the rightful termination of the contract by the employee.

Aforementioned article will remain in effect until 17/01/2021 if not prolonged by a Presidential decision in days to come.

According to the Presidential Decision No.3134 published on Official Gazette dated 27.10.2020, “the decision regarding the prolongation of short-time working allowance in workplaces where short-time working is practiced due to compelling reasons within the scope of periodic situations caused by external effects due to the new coronavirus (Covid-19)” was approved.

The practice of short-time working allowance has been prolonged for two months by the aforementioned decision. The decision will remain in effect until 01/01/2021 if not prolonged once more by a Presidential decision in days to come.


 

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesindeki süreler 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştır.

Geçici madde 10’a göre işveren, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetlerin sona ermesi ve haklı nedenle ve belirli süreli sözleşmelerde sürenin sona vermesi halleri dışında iş veya hizmet sözleşmelerini feshedemeyecektir. İşveren, işçiyi üç aylık süreyi geçmemek üzere tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir.  Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı sağlamayacaktır.

Söz konusu madde Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden uzatılmadığı takdirde 17/01/2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin uzatılması hakkındaki karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile kısa çalışma ödeneği uygulaması iki ay daha uzatılmıştır. Karar, Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden uzatılmasına karar verilmediği takdirde 01/01/2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.