Emre Burak ONAT

Yönetici Ortak


İletişim:

e.onat@gonen.com.tr

+90 (312) 286 34 06

 

Baro Üyelikleri:

Ankara Barosu

 

Diller:

İngilizce, Türkçe


Çalışma Alanları:

Vergi Hukuku


Eğitim:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (LLM), Ankara

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans), Ankara

 

 

Vergi hukuku alanında uzmanlaşan Avukat Arabulucu Emre Burak ONAT, bu alanda akademik çalışmalar yayımlamış ve 1000’den fazla uyuşmazlığın çözümünde rol almıştır.

ONAT’ın Vergi Hukuku alanında deneyim sahibi olduğu başlıca konular aşağıda sıralanmıştır:

– Vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali.

– Şirketin amme borcu nedeniyle ortak ve temsilcilerin sorumluluğu.

– Fazla ve hatalı ödenen; gümrük vergisi, KDV, tapu harcı, emlak vergisinin iadesi.

– İhtirazı kayıtla ödenen vergilerin iptali.

– Haksız vergi tahsilatından doğan zararların tazmini.

– Vergi Usul Kanununa muhalefetten kaynaklanan ceza davaları.

– Yapılandırma (af) Kanunlarından yararlanma konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi.

– Vergi incelemesi sürecinin yönetilmesinde danışmanlık hizmetleri.

– Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir’lerin sorumluluğu konusunda hukuk ve ceza davalarının takibi.