CLIENT ALERT

January 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Operation Periods Extension Right for Privatized Ports

 

Özelleştirilen Limanların İşletme Süresini Uzatma Hakkı


Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da 30. Geçici Madde ile getirilmiş olan düzenlemenin 11 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren limanların devri/işletme hakkı verilmesi suretiyle özelleştirilmesi amacıyla imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri belli şartlar altında 49 yıla kadar uzatılabilecektir. Süre uzatılması için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:·        Geçici 30. Madde’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 4 ay içinde başvuruda bulunulması,


·        Ek sözleşme imzalanmadan önce sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


·        Özelleştirme sözleşmesinden kaynaklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve ek sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.


Bu şartlar altında, ek sözleşmelerde ek sözleşme bedeli ve ödeme koşullarına ilişkin hususlar dışında sözleşmeyi değiştirecek başka bir hüküm konulamayacaktır. Ek sözleşme bedelinin tespitinde Sermaye Piyasası Kanununa göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca görevlendirilecektir.  Görevlendirilen kişilerce hazırlanan değerleme raporlarının Yüksek Kurulu onayına sunulmasının ardından Yüksek Kurulun onayı halinde ek sözleşmenin 3 ay içinde imzalanması gerekmektedir.


 

Operation Periods Extension Right for Privatized Ports


With the entry into force of the regulation introduced by the Provisional Article 30 in the Implementation of Privatization Law in the Official Gazette dated 11 January 2022, the periods for the contracts (with a duration of less than 49 years signed for the purpose of privatizing ports serving under Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi and the General Directorate of Turkish State Railways, by granting the right to transfer/operate) can be extended up to 49 years under specified conditions. The requirements to fulfill to extend the deadline of the contracts are as follows:


·        Application must be made within 4 months at the latest from the date of entry into force of Provisional Article 30,


·        Before the additional contract is signed, the financial obligations arising under the contract must be fulfilled,·        If any, lawsuits filed against Administration, including Privatisation Agency,  Maritime Administration,  and Turkish Railways Administrtaion resulting from the privatization contract, these lawsuits shall be waived unconditionally by undertaking all the litigation costs and an additional contract must be drawn up.Under these requirements, no other clause that changes the contract can be included in the additional contracts, except for the additional contract price and payment terms. In the determination of the additional contract price, at least two institutions authorized to make valuations according to the Capital Market Law will be assigned by the Privatization Agency. Upon the approval of the High Council following the submission of the valuation reports prepared by the assigned persons, the additional contract must be signed within 3 months.