CLIENT ALERT

March 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

OIC Arbitration Centre Has Been Established in Istanbul

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is an international organisation which was established in 1969 with the participation of 30 states. Today there are 57 OIC member states. OIC aims to provide economic cooperation between its members. For achieving this goal, OIC implements various projects and programs which are useful for providing economic cooperation among its members. Under the OIC, there exist a number of standing committees that oversee the different aspects of this aim of the promotion of economic cooperation. Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) is a standing committee for tracking economic cooperation process and programs. This committee is chaired by the president of the Republic of Turkey.

OIC also draws up international agreements that would encourage economic cooperation among its members. Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments among the OIC Member States (Agreement) which came into force in February, 2018 is an example of such international agreement. The Agreement spells out the basic principles governing the promotion of capital transfers among member states and the protection of investments against commercial risks while guaranteeing the transfer of capital and its proceeds abroad.

Article 17 of the Agreement foresees an arbitration mechanism for the resolution of disputes arising under the Agreement. Prior to 2012, it was not clear whether it was possible to apply to arbitration against a host state under the Agreement. However, in 2012 the arbitral tribunal overseeing the Hesham Al-Warraq vs. Indonesia case decided that Article 17 of the Agreement effectively created an arbitration mechanism that would also be applicable to the investor-state disputes. After this award, investors have started to bring actions against states under the Agreement.

During COMCEC’s 34th Session, it was decided that an arbitration centre for the settlement of disputes arising under the Agreement (Arbitration Centre) be established in Istanbul. Following this, the agreement on the establishment of the OIC Arbitration Centre was signed between the Republic of Turkey and the OIC, and the signed agreement was published in the Official Gazette No. 31019 of the Republic of Turkey on 25.01.2019.

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 1969 yılında 30 ülkenin katılımıyla kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Günümüzde 57 İİT üyesi ülke vardır. İİT’nin faaliyetlerinin ana konusunu üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda İİT, çeşitli proje ve programlar yürütmektedir. OIC’nin bünyesinde kritik öneme sahip olduğu düşünülen konularda daimi komisyonlar kurulmaktadır. Yukarıda belirtilen ekonomik işbirliği programlarının ve süreçlerinin takibi için İİT bünyesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kurulmuştur. İSEDAK’ın başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti devleti yürütmektedir.


İİT üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek adına aynı zamanda çeşitli anlaşmalar hazırlamakta ve bunları yürürlüğe koymaktadır. 1988 yılının Şubat ayında yürürlüğe giren İİT Üye Ülkeleri Arasında Yatırımların Teşviki Korunması ve Garanti Altına Alınması Anlaşması (Anlaşma) da bu anlaşmalardan biridir. Anlaşma, üye devletlere yapılan yatırımların korunmasına ve bu yatırımlar hakkında üye devletlere gerekli teşviklerin sağlanmasına ilişkindir.

İlgili anlaşmanın 17. Maddesi, Anlaşma kapsamında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü için bir tahkim sistemi öngörmektedir. 2012 yılına kadar, ev sahibi devlete karşı Anlaşma kapsamında tahkime başvurabilmenin mümkün olup olmadığı hususu tartışmalıydı. Ancak 2012 yılında Hesham Al-Warraq vs. Endonezya yargılamasını yürüten hakem heyeti, Anlaşmanın 17. Maddesinin yatırımcı-ev sahibi devlet arasındaki uyuşmazlıklara da uygulanabilecek etkili bir tahkim sistemi ortaya koyduğuna karar vererek bu tartışmalara son noktayı koymuştur. Bu kararı izleyen süreçte ise, yatırımcılar ev sahipleri devletlere karşı tahkim yoluna başvurmaya başlamıştır.

İSEDAK’ın 34. Oturumunda İstanbul’da Anlaşma dolayısıyla çıkacak uyuşmazlıkların çözümü amacıyla bir tahkim merkezi (Tahkim Merkezi) kurulmasına karar verilmiştir. Akabinde Türkiye ile İİT arasında İİT Tahkim Merkezi’nin kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmış ve imzalanan bu anlaşma 25.01.2019 tarihinde 310919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.