CLIENT ALERT

March 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Obligation of Companies with a Revenue of TRY 500 Million and Above to Obtain a Credit Rating for Utilizing Loans.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL’yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021’e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.

25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) “Hesap Durumu Belgesi Alınması” başlıklı 8 inci maddesinin başlığı “Hesap Durumu Belgesi Alınması ve Kredi Derecelendirme Notu Talep Edilmesi” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca maddeye eklenen yeni bir hüküm ile BDDK tarafından kapsamı belirlenecek krediler için yine BDDK mevzuatı uyarınca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşunun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu. Bu çerçevede, kredi derecelendirme notu alınması zorunlu kredilerin kapsamını belirleme yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (“Kurul”) bırakılmıştı.

Kurul, 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca bugüne kadar bir kapsam belirlemesi yapmamıştı. Bu defa BDDK’nın bankalara gönderdiği karar uyarınca, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almalarına ilişkin zorunluluk getirildi.

Hali hazırda BDDK internet sitesinde yetkili derecelendirme kuruluşları sekmesinde BDDK tarafından yetkilendirilmiş 1 derecelendirme kuruluşu yer alıyor. Bu çerçevede, söz konusu listeye yeni bir ekleme olmaz ise kapsama giren 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin bankalardan kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar söz konusu yetkili derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması gerekecek.

 

The Banking Regulatory and Supervision Agency (“BRSA”) obliged companies with a revenue of TRY 500 million and above to obtain a credit rating until the end of June 2021 in order to use loans.

“Regulation on the Amendment of the Regulation on the Credit Transactions of Banks” published by the BRSA in the Official Gazette dated 25 January 2019 and numbered 30666 has changed the title of article 8 “Taking the Account Status Document” to “Taking the account status document and the credit rating request”.

Also, with the new provision added to the article, it has been made mandatory to obtain the credit rating score by a rating agency authorized pursuant to BRSA legislation for the loans to be determined by the BRSA. In this context, the authorization to determine the scope of the loans required to obtain credit ratings was left to the Banking Regulatory and Supervision Board (“Board”).

The Board has not made a scope determination until today in accordance with the mentioned Regulation dated April 1, 2019. This time, according to the decision BRSA sent to banks, it has been made obligatory for companies with a revenue of TL 500 million and above to obtain a rating from an authorized rating institution until 30.06.2021.

Currently, there is 1 rating agency authorized by the BRSA on the authorized rating agencies tab on the BRSA website. In this context, if there is no new addition to the list in question, companies with a revenue of 500 million TL and above will need to get a rating from the relevant rating agency until 30.06.2021 in order to use loans from banks.