CLIENT ALERT

May 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

New Regulation on the Refund of Package Tour Prices Due to the Covid-19 Outbreak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) paket tura katılacak olan tüketicinin tura katılmaktan vazgeçmesi nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi halinde, paket tura ilişkin bedel iadesinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisine veya aracıya ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde yapılacağı öngörülmüştü.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, Covid-19 salgını nedeniyle 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedelinin, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edileceği düzenlendi.  Yönetmelik’te tur şirketi tarafından üçüncü kişilere ödenmiş ve belgelendirilebilen bedellerin iadesinin yapılmayacağı öngörülmekteyken bu değişiklikle uçuş bedellerinin de iadesi düzenlemeye dahil edildi.

Geçici maddenin ikinci fıkrası doğrultusunda, bilgilendirilip açık onaylarının alınması koşuluyla katılımcılar, ödemiş oldukları bedellerin ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları hariç olmak üzere uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içinde iade edilmesi yolunu da tercih edebilecekler.

Geçici maddenin üçüncü fıkrasına göre, katılımcının hangi yolu tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisine veya aracısına ait olacak.

Değişiklik doğrultusunda iade sürelerinin uzatılması ile acente ve tüketicilerin Covid-19 salgının neden olduğu belirsizlikten doğabilecek mağduriyetlerinin giderilmesi ve söz konusu iade süresinin uçuş yasağının kalkmasından sonraki 60 günün sonunda başlayacak olması ile de uçuş şirketlerinin ekonomik olarak güç duruma düşmemesi amaçlanmakta.

İlgili yönetmeliğe eklenen maddelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-8.htm


 

Regulation Regarding Amending Package Tour Contracts Regulation prepared by the Ministry of Trade was entered into force in 15.05.2020 after its publication on the Official Gazette

Package Tour Contracts Regulation (“Regulation”) states that a refund for package tour shall be made within 14 days of receiving notice of termination to package tour organizer or agent in case that consumer who will participate in the package tour terminates the contract due to not wishing to participate in the tour anymore.

With the provisional article added to the Regulation, due to the Covid-19 pandemic, in case of refund regarding package tour contracts whose performance is planned after 05.02.2020 and and that contains air transportation, flight price that has been paid to the air transport companies by the package tour organizer or its agent and which could be documented shall be returned to the participant within fourteen days following the sixtieth day after the flight ban is lifted. While it was stated in the Regulation that prices paid by the tour company to third parties that could be documented would not be refunded, with this amendment the refund of flight prices to the participants also became possible.

In accordance with the second paragraph of the provisional article, provided that they are informed and their explicit consent is given, the participants may also prefer the refund of the price they have paid within fourteen days following the sixtieth day after the flight ban has been lifted, excluding the expenses arising from the tax, duties and similar legal obligations.

According to the third paragraph of the provisional article, the burden of proof regarding informing the participant in writing or with the fixed data keeper about which way to be preferred and getting the participant’s approval is on the package tour organizer or its agent.

Amendment aims to relieve consumers and travel agents from the unjust suffering caused by the uncertainty arising from the Covid-19 epidemic by extending the refund period and to prevent flight companies from suffering economically by setting the start of the said refund period at 60 days after the flight ban has been lifted.

You can find the newly added provisional articles of the Regulation through the following link.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-8.htm