ikamet izni ile ilgili görsel sonucu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) 02.12.2019 tarihinde yayımladığı duyuruyla turizm amacıyla halihazırda toplamda veya tek seferde bir yıl ya da daha uzun süreli kısa dönem ikamet izni almış yabancıların, turizm haricinde Türkiye’de kalmalarına ilişkin sunacakları haklı bir gerekçelerinin olmaması durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izni ve uzatma talepleri başvurularının uygun görülmeyeceğini açıkladı.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (Kanun) 31. Maddesi yabancıların hangi amaçla kısa dönem ikamet izni alabileceğini belirlemiştir. Buna göre turizm de bu amaçlardan bir tanesidir. Kısa dönem ikamet izninin süresine ve kaç defaya mahsus olmak üzere uzatılabileceğine ilişkin hususlar ise aynı maddenin devamında ele alınmış olup 31. Maddenin ilgili kısımları incelendiğinde kanun koyucunun belli amaçlar hariç olmak üzere kural olarak kısa dönem ikamet izninin ne kadar uzatılabileceğine dair herhangi bir sınırlama getirmediği görülmektedir. Dolayısıyla yabancı, Kanun’un 32. Maddesinin kısa dönem ikamet izni için aradığı şartları sağladığını ve ikamet iznini alış amacı dahilinde kullanmaya devam ettiğini ispat edebildiği sürece, her defasında süre uzatım talebinde bulunabilecektir. Bu bağlamda turist olarak Türkiye’de bulunan bir yabancının ikamet izni de, talep etmesi ve Kanun’un 33. Maddesinde belirtilen durumların kendi açısından söz konusu olmaması halinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın uzatılabilecektir.

Ancak Genel Müdürlükçe duyurulan yeni uygulamayla bir anlamda turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasına ilişkin olarak Kanun’da yer almayan bir süre sınırlaması getirilmiştir. Buna göre toplamda 1 yıl veya daha fazla süre için turizm amaçlı ikamet izni almış olan yabancılar artık turizm amacıyla ikamet izni alamayacaklar, ancak Kanun’un 32. Maddesinde turizm haricinde belirtilen diğer amaçlardan birinin kendileri açısından var olduğunu gösterebilmeleri halinde Türkiye’de kalmaya devam edebileceklerdir.

İlgili duyuruya aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.goc.gov.tr/ikamet-duyurusu


 

On 02.12.2019, the Ministry of Interior General Directorate of Migration Management (General Directorate) announced that as of 01.01.2020, the requests of the foreigners who have been granted a one-year or longer short-term residence permit in total or at once for tourism purposes, for extending their short-term residence permits will be disapproved, in case of absence of a justifying reason other than tourism.

Article 31 of the Law No. 6458 on Foreigners and International Protection (Law) lists the purposes for which foreigners can obtain short-term residence permits, and accordingly tourism is one of them. The same article also includes provisions related to the duration of the short-term residence permit and the number of times it can be extended. When the relevant parts of Article 31 are examined, it is seen that the legislator does not, as a rule, restrict any extension of the short-term residence permit. Thus, the foreigner may request an extension of his residence permit, without any limitations on the number of times he can ask for such extension, as long as he can prove that he meets the conditions set out under Article 32 of the Law and continues to use the residence permit for the purpose he was granted for in the first place. In this context, the residence permit of a foreigner who resides in Turkey as a tourist could be extended, without being subjected to any time limits, should the foreigner demand such extension and that the situations specified in Article 33 of the Law are not relevant for the foreigner in question.

However, the new practice announced by the General Directorate means, in a way, an introduction of a new time limit that is not included in the Law regarding residence permits granted for tourism purposes. Accordingly, foreigners who have been granted a one-year or longer short-term residence permit in total for tourism purposes will no longer be able to obtain a residence permit for tourism purposes, and will only be able to reside in Turkey if they can show that their stay in Turkey can be justified under one of the purposes other than tourism enumerated in Article 32 of the Law.

You can find the related announcement through the following link.

https://www.goc.gov.tr/ikamet-duyurusu