New ICC Rules Unveiled   Yeni ICC Kuralları Açıklandı

The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce has unveiled revised Rules of Arbitration due to enter into force in January 2021.

The ICC International Court of Arbitration is the most preferred arbitral institution worldwide. Now with the new amendments, the Arbitration Rules mark another step towards greater efficiency, flexibility and transparency.

ICC has acquired a global reputation for its experience in dealing with complex, high-value, multi-party and multi-contract arbitrations. A new provision allowing the joinder of additional parties in the course of the arbitration, as well as an amendment allowing the consolidation of cases in presence of different parties, will make the ICC Rules even more suitable to these cases.

Transparency will be increased thanks to the introduction of a requirement for the parties to disclose third-party funding arrangements. The integrity of the proceedings will be further protected by the introduction of a provision empowering the arbitral tribunal to exclude from the proceedings new counsel in presence of a conflict of interests, and allowing the Court to disregard unconscionable arbitration agreements that may pose a risk to the validity of the award.

The 2021 ICC Rules also include two new provisions applying specifically to investment arbitrations based on a treaty. The first provision aims at ensuring the complete neutrality of the tribunal in cases involving the public interest, by providing that no arbitrator shall have the same nationality as that of any party, while the second provision codifies the ICC Court’s established practice that emergency arbitration is not available in investor-State disputes.

Finally, the 2021 ICC Rules confirm that tribunals may, after proper consultation with the parties, decide to hold hearings by remote means of communication and introduce a provision on additional awards.

The revised ICC Rules of Arbitration will enter into force on 1 January 2021. Ahead of the entry into force of the Rules, the ICC Court will release an updated version of its Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration.

You may find the ICC Rules of Arbitration that will enter into force on 1 January 2021 through the following link.

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/rules-of-arbitration-2021/

Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı, Ocak 2021’de yürürlüğe girecek olan yeniden düzenlenmiş Tahkim Kurallarını açıkladı.

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, dünya çapında en çok tercih edilen tahkim kurumudur. Şimdi yeni değişikliklerle, Tahkim Kuralları daha fazla verimliliğe, esnekliğe ve şeffaflığa doğru bir başka adıma işaret ediyor.

ICC, karmaşık, yüksek değerli, çok taraflı ve çok sözleşmeli tahkim davaları konusundaki deneyimiyle küresel bir itibar kazanmıştır. Tahkim süreci sırasında tarafların dava arkadaşı olmasına izin veren yeni hüküm ve farklı tarafların varlığında davaların birleştirilmesine izin veren değişiklikle ICC Kuralları bu tarz davalar için daha da uygun bir hale gelecektir.

Taraflara getirilen üçüncü kişi finansman anlaşmalarını açıklama zorunluluğu sayesinde şeffaflık artırılacaktır.  Çıkar çatışmasının söz konusu olduğu durumlarda hakem heyetine, yeni vekili yargılama sürecinin dışında tutma yetkisi veren ve tahkim kararının geçerliliğini riske düşürülebilecek olan makul olmayan tahkim anlaşmalarına Divan’ın itibar etmemesine izin veren yeni hüküm ile yargılamanın bütünlüğü daha etkili bir şekilde korunacaktır.

2021 ICC Kuralları ayrıca özel olarak antlaşmaya dayanan yatırım tahkimlerine uygulanan iki yeni hüküm içermektedir. Birinci hüküm hiçbir hakemin herhangi bir tarafla aynı uyruğa sahip olamaması koşulunu getirerek kamu menfaatini ilgilendiren davalarda divanın tam tarafsızlığını sağlamayı amaçlamaktayken ikinci hüküm ICC Divanı’nın yatırımcı-Devlet uyuşmazlıklarında acil tahkim yargılamasının uygulanmayacağına dair yerleşik içtihadını kural haline getirmektedir.

Son olarak, 2021 ICC Kuralları, taraflarla uygun şekilde istişarede bulunduktan sonra, hakem heyetlerinin uzaktan iletişim yoluyla duruşmalar düzenlemeye karar verebileceklerini onaylamış ve ek kararlara ilişkin yeni bir hüküm getirmiştir.

Yeniden düzenlenmiş ICC Tahkim Kuralları 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecektir. Kuralların yürürlüğe girmesinden önce, ICC Divanı, Tahkimin Yönetimi Hakkındaki Taraflara ve Hakem Heyetine Notunun güncellenmiş halini yayımlayacaktır.

1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek ICC Tahkim Kurallarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/rules-of-arbitration-2021/