menkul kıymet ile ilgili görsel sonucu


Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90. Maddesinde yer alan düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilere yurt dışında bulunan para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını belli bir tarihe kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirdikleri ve bu kurumlarca söz konusu varlıklara ilişkin olarak hesaplanacak %1 oranında vergiyi ödedikleri taktirde söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf edebilme imkânı getirilmişti.  Varlık Barışı olarak da isimlendirilen ve 31.12.2019 tarihi itibariyle sona ermesi öngörülen bu imkân, 30.12.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 ay daha uzatıldı. Böylelikle gerçek ve tüzel kişiler ilgili düzenlemede yer alan varlıklara ilişkin gerekli bildirimleri 30.06.2020 tarihine kadar yapmaları halinde Varlık Barışı’ndan yararlanabilecekler.


İlgili karar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-2.pdf

 

Through Temporary Article 90 of Income Tax Law, natural and legal persons were given the opportunity to use freely their money, foreign exchange, securities and other capital market instruments that are outside Turkey if they reported such assets to a bank or an intermediary institution located in Turkey within a certain time period and paid the 1% tax to be calculated by these institutions in respect of the assets in question. This opportunity, also known as the Asset Peace and which was to expire on 31.12.2019, has been extended for another 6 months by the decision of the President of the Republic published in the Official Gazette on 30.12.2019. As a result, natural and legal persons will be able to make use of the Asset Peace if they make the necessary notifications regarding the assets in the relevant regulation until 30.06.2020.


You can click the link below for the related decision.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-2.pdf

 

c