CLIENT ALERT

February 2021
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trEda Gökçe Coşkun

Intern Lawyer
e.coskun@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

New Arbitration Rules of the LCIA

lcıa rules ile ilgili görsel sonucu

On August 11th 2020, the London International Court of Arbitration (“LCIA”) has officially accepted new arbitration rules. 2020 LCIA Arbitration Rules took effect on October 1st ,2020 and includes the following updates.


  • As we struggle with the challenges posed by Covid-19 epidemic, parties are allowed to decide on the form of the hearing. Accordingly, it is made possible that hearings can take place by a conference call.


  • If it is decided that the application is outside the jurisdiction of the tribunal, inadmissible or manifestly without merit, the tribunal will be able to order for an early dismissal. Also, for the purpose of expedition of the proceedings, the tribunal shall decide within three months at the latest following the petitions of the parties.

  • Parties may initiate a single arbitration case for disputes under multiple contracts. In addition, consolidation of proceedings not only arising from the same arbitration agreement but also from the same transactions is now possible too.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ağustos 2020 tarihinde, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (“LCIA”) yeni tahkim kurallarını resmen kabul etti. 2020 LCIA Tahkim Kuralları 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girmiş olup aşağıdaki değişiklikleri kapsamaktadır.


  • Covid-19 salgının neden olduğu problemlerle karşılaştığımız bu dönemde taraflara duruşmanın şekline karar verme yetkisi tanınmıştır. Buna göre konferans görüşmesi şeklinde duruşma yapılması mümkün kılınmıştır.

  • Başvurunun açıkça tahkim kurulunun yargı yetkisi dışında, kabul edilemez veya açıkça haksız olduğuna karar verilmesi halinde, hızlandırılmış karar emri verilebilecektir. Ayrıca yine yargılamanın hızlandırılması amacıyla tarafların dilekçelerini takiben en geç üç ay içinde karar verilecektir.

  • Taraflar birden çok sözleşme kapsamındaki uyuşmazlıklar için tek bir tahkim başlatabilecektir. Ayrıca artık sadece aynı tahkim anlaşmasından değil aynı işlemlerden kaynaklanan yargılamaların birleştirilmesi de mümkün olacaktır.