Litigation Funders Formed the International Legal Finance Association Dava Fon Sağlayıcıları Uluslararası Hukuk Finansmanı Birliğini Kurdu
 

Twelve leading litigation finance firms have set up the International Legal Finance Association (ILFA), which aims to represent litigation funders in their dealings with governments, regulators, international associations, as well as professional legal bodies.


ILFA is the only global association of commercial legal finance companies and is an independent, non-profit trade association promoting the highest standards of operation and service for the commercial legal finance sector. ILFA also intends to act as a clearing house for research, analysis and data concerning the industry.


The members of ILFA represent more than $10 billion in current commercial legal finance activity. Six of the world’s leading commercial legal finance firms—Burford Capital, Harbour Litigation Funding, Longford Capital Management, Omni Bridgeway, Therium Capital Management and Woodsford Litigation Funding—are ILFA’s founding members. Since then seven further commercial legal finance firms have joined. The spectacular growth in the commercial legal finance industry indicates that more firms will be joining to the association in the close future.


ILFA is incorporated in Washington, DC and it will also maintain a significant presence in London, owing to its London-based chairman, Leslie Perrin. Perrin is a past chairman of the UK Association of Litigation Funders (ALF) and is highly regarded in the industry as someone who can manage competing views amongst funders firmly, and fairly.


Perrin states that the launch of ILFA is a testament to the commitment the commercial legal finance industry is undertaking to provide critical capital to businesses in the most efficient, ethical and professional manner possible.


You may find detailed information on ILFA through the following link.

https://www.ilfa.com/


 

Önde gelen on iki dava finansmanı şirketi, hükümetler, düzenleyiciler, uluslararası dernekler ve profesyonel hukuk kurumları ile olan ilişkilerinde dava fon sağlayıcılarını temsil etmeyi amaçlayan Uluslararası Hukuk Finansmanı Birliği’ni (ILFA) kurdu.


ILFA ticari hukuk finansmanı şirketlerinin bir araya geldiği tek uluslararası birlik olup ticari hukuk finansmanı sektörü için en yüksek çalışma ve hizmet standartlarını teşvik eden bağımsız, kar amacı gütmeyen bir ticaret birlikteliğidir. ILFA endüstri ile ilgili araştırma, analiz ve veriler için bir takas odası görevi görmeyi de hedeflemektedir.


ILFA üyeleri, mevcut ticari hukuk finansmanı faaliyetinde 10 milyar dolardan fazlasını temsil etmektedir. Dünyanın önde gelen ticari hukuk finans şirketlerinden altı tanesi – Burford Capital, Harbour Litigation Funding, Longford Capital Management, Omni Bridgeway, Therium Capital Management ve Woodsford Litigation Funding – ILFA’nın kurucu üyeleridir. O zamandan beri yedi ticari hukuk finansmanı firması daha katılmıştır. Ticari hukuk finansmanı sektöründeki olağanüstü büyüme, yakın gelecekte birliğe daha fazla firmanın katılacağını göstermektedir.ILFA, Washington, DC’de kurulmuştur ve Londra merkezli başkanı Leslie Perrin sayesinde Londra’da da önemli ölçüde varlığını sürdürecektir. Perrin, Birleşik Krallık Dava Fon Sağlayıcıları Derneği’nin (ALF) eski başkanıdır ve sektörde fon sağlayıcıları arasındaki rekabet halindeki görüşleri kesin ve adil bir şekilde yönetebilen biri olarak kabul edilmektedir.


Perrin, ILFA’nın kuruluşunun, ticari hukuk finansmanı endüstrisinin işletmelere mümkün olan en verimli, etik ve profesyonel şekilde kritik sermaye sağlama taahhüdünün bir kanıtı olduğunu ifade etmektedir.ILFA’ya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ilfa.com/