CLIENT ALERT

November 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trEda Gökçe Coşkun

Intern Lawyer
e.coskun@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Lawyers and Litigation Funders Continue to Work on Model Documents Funding International Arbitrations!

 

In England, major litigation funders, claimants and insurers have come together with law firms in order to work on a model documents to be used in litigation funding. The said working group consists of litigation funders such as Litigation Capital Management, Therium and Omni Bridgeway along with insurers and the asset recovery experts. The group is leaded by the partner of Brown Rudnick – a London based law firm- Elene Rey and the initial goal of the group is to develop model litigation funding documents to be used especially in European markets. The aim is producing similar documentations were generated in debt finance transactions by the Loan Market Association which is a loan market practice based in UK to develop standard documentation and assist the development of the secondary loan market in Europe.


The model documents for litigation funding is expected to be available by spring 2021 and they will consist of accepted common wordings which will enable clients, funders and law firms to depend on standard and established provisions. The boilerplate texts in the litigation funding will also help the institutionalization of the industry and the parties will be free to negotiate on the commercial terms.Most commercial litigation funders believe the standardization of the documents will also help to reduce costs and speed up the process.


Since the working group includes all kinds of parties to a funding agreement such as law firms, institutional clients or secondary market interests the results of model documentation will be crucial and positive for all corporate clients, funders and insurers.As Gonen Law Office we do provide support to our clients mostly in their international arbitration process to reach international funders to finance their costly international arbitration expenses. Reaching a mutually acceptable agreement between relevant parties, always takes substantial time and effort therefore we strongly support the initiative aiming to produce a model litigation funding document.

 

 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngiltere’de, önemli dava finansörleri, davacılar ve sigortacılar, dava finansmanında kullanılacak model belgeler üzerinde çalışmak için hukuk bürolarıyla bir araya geldi. Söz konusu çalışma grubu sigortacılar ve mal varlığı geri kazanım uzmanlarının yanı sıra Litigation Captial Managements, Therium ve Omni gibi dava finansörlerinden meydana gelmektedir. Grup Londra merkezli bir hukuk bürosu olan Brown Rudnick’in ortaklarından Elene Rey tarafından yönetilmekte olup grubun temel amacı ise Avrupa piyasasında kullanılmak üzere model dava finansman belgelerini oluşturmaktır. Benzer dokümantasyonlar, standart metinler meydana getirme ve Avrupa’da ikincil kredi piyasasını geliştirme amaçlı Birleşik Krallık merkezli bir kredi piyasası uygulaması niteliğinde Loan Market Association tarafından oluşturulmuştu.Dava finansmanı için model belgelerin 2021 baharında hazır olması beklenmekte olup, söz konusu belgeler müvekkillerin, finansörlerin ve hukuk bürolarının standart ve yerleşik hükümlere bağlı kalmasını sağlayacak kabul edilmiş ortak ifadelerden oluşacaktır. Dava finansmanında standart metinler aynı zamanda piyasanın kurumsallaşmasına yardımcı olacak ve taraflar ticari şartlar üzerinde müzakere etmekte özgür olacaklardır.


Birçok ticari dava finansörü belgelerin standartlaşmasının aynı zamanda masrafları azaltmaya ve süreci hızlandırmaya da yardımcı olacağına inanmaktadır.


Çalışma grubu hukuk büroları, kurumsal müvekkiller veya ikincil piyasa çıkarları gibi bir finansman sözleşmesine taraf olacak her gruptan meydana geldiğinden model dokümantasyonun tüm şirket müvekkiller, finansörler ve sigortacılar için oldukça önemli ve yararlı sonuçları olacağı olacaktır.


Gönen Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize çoğunlukla uluslararası tahkim süreçlerinde maliyetli uluslararası tahkim masraflarını finanse etmek için uluslararası fon sağlayıcılara ulaşmada destek sağlıyoruz.
İlgili taraflar arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak her zaman önemli bir zaman ve çaba gerektirmekte olup, bu nedenle bir model dava finansman belgesi oluşturmayı amaçlayan bu girişimi kesinlikle destekliyoruz.