CLIENT ALERT

July 2019
   

 

Need more info?
Please contact;

Ali ELSEN

Associate,
a.elsen@gonen.com.tr

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik hükümleri, sadece turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı dört ve beş yıldızlı otel ile dört ve beş yıldızlı tatil köyü sahiplerini ilgilendirmekte ve bu türde turizm tesisi yapmak ya da mevcut tesisin fiziki kapasitesini iyileştirmek isteyen kişilere yeni imkanlar ve ayrıcalıklar sağlamaktadır.

Genel anlamda imar kanunu kapsamında kapalı alan olarak değerlendirilen bazı alanları artık kapalı alan sayılmaması suretiyle fiili imarlı alanların artırıldığı görülmektedir. Örneğin; üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları, kontrol veya bekçi kulübeleri ve açık otoparklar imar yönetmeliğine göre taban alanı içerisinde yer alması gerekirken bu Yönetmelikle taban alanından sayılmamıştır.

Öte yandan bu ayrıcalıklardan yararlanabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir mesela; Yapı ruhsatı alabilmek için turizm yatırımı veya kısmi turizm işletmesi belgesinin ilgili idareye ibraz edilecektir.

Yönetmeliğin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-6.htm