CLIENT ALERT

June 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

ICSID and UNCITRAL Release the Draft Code of Conduct for Adjudicators in Investor-State Dispute Settlements

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (“ICSID”) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL”), 1 Mayıs 2020 tarihinde Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümünde Hakemler için Davranış Kuralları Taslağını (“Kurallar”) yayımladı. Kurallar, ICSID ve UNCITRAL Sekreterlikleri tarafından yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümündeki (“ISDS”) etik konulara yönelik olarak ortaklaşa hazırlanmıştır. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) and the United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”) released the Draft Code of Conduct for Adjudicators in Investor-State Dispute Settlement (the “Code”) on 1 May 2020. The Code was prepared jointly by the Secretariats of ICSID and UNCITRAL, and aims to address ethical issues in investor-state dispute settlement (“ISDS”).
 

Önerilen Kurallar taslağı 12 maddeden oluşmakta ve taslakta her bir madde için gerekçeleri ve hükmün ele aldığı sorunları açıklayan yorumlar yer almaktadır.  1. madde temel terimleri tanımlamakta, 2. madde ise Kurallar’ın uygulanabilirliğini ele almaktadır. Madde 3, hakemlerin yükümlülüklerine ilişkin genel bir açıklama yapmakta ve bunlar 4 ila 9’uncu maddelerde detaylandırılmaktadır. Madde 10 ve 11’de randevu öncesi görüşmeleri ve ücretleri düzenlenmiştir. Son olarak, 12. madde Kurallar’da yer alan görev ve yükümlülüklerin uygulanmasına değinmektedir.

Taslak aşamasında Kurallar esnek bir şekilde hazırlanmış ve Üye Devletler arasında değerlendirmeler yapılabilmesi için çeşitli politika seçenekleri sunulmaktadır. Daha önce UNCITRAL Çalışma Grubu III (“WGIII”) ve diğer paydaşlar tarafından ISDS reformu bağlamında gündeme getirilen ilgili konuları içermektedir. Bu aşamadan sonra, müşterek olarak kabul edilebilir buldukları standartlar üzerinde mutabakata varmaları ve ISDS’yi geliştirmek ve desteklemek için gerekli etik standartları sağlamak Üye Devletlerin sorumluluğunda olacaktır.

The proposed Code has 12 articles, and includes commentaries for each article, explaining the rationale for each provision as well as the concerns that each provision addresses. Article 1 defines essential terms and Article 2 addresses the applicability of the Code. Article 3 provides an overview of adjudicators’ obligations, which are then detailed in Articles 4 to 9. Article 10 and 11 regulate pre-appointment interviews and fees. Finally, Article 12 addresses the enforcement of the duties and obligations contained in the Code.


At the draft stage, the Code is drafted in a flexible way and provides several policy options for discussion between Member States. It includes and addresses the relevant issues previously raised by UNCITRAL’s Working Group III (“WGIII”) and other stakeholders in the context of ISDS reform. It will be for Member States now to agree on standards that they commonly find acceptable and would provide the necessary ethical standards to improve and support ISDS.

 

ICSID ve UNCITRAL Sekreterlikleri Kurallar taslağını yorumlara açık olarak sunmuş olup WGIII taslağa ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır. Kurallar’daki bazı öneriler konusunda WGIII ülkelerinden farklı görüşler ortaya çıkabilecektir.  39. WGIII oturumu 30 Mart 2020’de yapılacakken COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmiştir. Bu nedenle ilgili taslak Kurallar’ın değerlendirileceği bir sonraki tarih belirsizliğini korumaktadır.


Önerilen Kurallar, Yatırımcı-Devlet uyuşmazlıkları çözümüne ilişkin devam etmekte olan reform sürecinin bir parçası olmasına rağmen, söz konusu Kurallar’ın nihai hale getirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmalar bulunmaktadır. Hakemlerin tekrarlanan ya da birçok defa gerçekleştirilen randevular sebebiyle haksızlık algısı oluşturan durumlara dair eleştirilere maruz kaldığına yönelik artan bir algı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, Kurallar, yatırım uyuşmazlıklarında yargılama işlevi görenlerin mesleki yükümlülüklerinin daha açık ve detaylı biçimde düzenlenmesine yönelik önemli bir adım sunmaktadır.

The ICSID and UNCITRAL Secretariats have welcomed comments on the draft Code and WGIII will go on to consider the proposals. There may be differing views from WGIII states in respect of some of the Code’s proposals. The 39th session of WGIII was due to commence on 30 March 2020, but was postponed due to the COVID-19 pandemic, so it is currently unclear when the draft Code will next be discussed.


Although the proposed Code forms part of an ongoing reform process concerning Investor-State dispute settlement, there remains work to be done in terms of finalising the Code. As there is a growing perception that adjudicators are exposed to greater criticism for repeat appointments, taking on too many appointments as well as circumstances which generate a perception of unfairness, the Code provides an important step towards greater regulation of the professional liabilities of those acting in adjudicative function on investment dispute matters.