CLIENT ALERT

January 2021
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Free Trade Agreement with UK: Tariff and Quota Free Trade

Free trade deal eases Turkey-UK trade target of $20B

As it can be recalled, as of January 31st, 2020, the United Kingdom (“UK”) will exit the European Union and with the end of the transition period that commenced after Brexit on December 31st, any agreements and regulations between the EU and the UK will also be invalid. As of December 24, 2020, an agreement has been reached between the UK and the European Union on commercial relations after Brexit.


UK with its 2.74 trillion Gross Domestic Product which is the sixth largest economy in the world, is also included in the major trading partners of Turkey. Acording to data from the Ministry of Foreign Affairs, in 2019, UK took second place among Turkey’s top exporting countries, and ninth place among Turkey’s top importing countries. Products that are exported to UK by Turkey includes gold, textile and clothing products, electrical and non-electric machinery, motor vehicles, iron and steel products, insulated wires, cables and other electrical conductors. Products that are imported from UK by Turkey consist of diesel, semi-diesel engines, automobiles, iron and steel waste and scraps, and medicines.


Beyond any doubt, with the exit of UK from European Union, the redetermination of the trade regime between Turkey and UK has become a necessity. Due to the termination of the Customs Union relationship with the UK on 1 January 2021, the Free Trade Agreement (“FTA“), which will take effect on January 1, 2021, has been signed in order to protect the opportunities and gains brought by the Customs Union.The purposes of the FTA are to preserve the framework of the existing commercial and economic relations and also to strengthen bilateral trade relations between Turkey and UK. If the FTA has not been signed, it was estimated for Turkey to face with tax burden of about 75% of the exports to UK and that there will be approximately 2.4 billion dollars loss.FTA covers all industrial and agricultural products. According to the agreement, parties shall eliminate all customs duties on originating industrial goods of the other party and they shall not adopt any duty, tax, fees or other charges ofany kind imposed on the export of goods to the territory of the other party. Also, neither Party shall adopt or maintain any prohibition or restriction on the importation or exportation of any good of the other party. Furthermore, with a provision included in the agreement, parties agreed to expand the FTA’s scope to include areas such as services, investments, advanced agricultural concessions. 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılacak olup Brexit ardından başlayan geçiş döneminin 31 Aralık’ta sona ermesi ile birlikte AB ile İngiltere arasındaki her türlü anlaşma ve düzenleme de geçersiz olacaktır. Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında, Brexit sonrasındaki ticari ilişkileri düzenleyen anlaşma üzerinde ise 24 Aralık 2020 itibarıyla uzlaşma sağlanmıştır.


2,74 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ile dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık, Türkiye’nin de önemli ticari ortakları arasında yer alıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Birleşik Krallık 2019 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise dokuzuncu sırada yer aldı. Türkiye’nin İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenlerden oluşuyor. Türkiye’nin ithal ettiği ürünler arasında ise dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir çelik döküntü ve hurdalar ile ilaçlar bulunuyor.


Hiç kuşkusuz, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisinin sona ermesi nedeniyle Gümrük Birliği’nin getirdiği olanak ve kazanımları korumak maksadıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Serbest Ticaret Anlaşması (“STA”) imzalanmıştır.


STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerinin çerçevesinin korunması ve ikili ticari ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. STA’nın imzalanmamış olması halinde Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı ihracatın yaklaşık %75’inin vergi yükü ile karşılaşacağı ve yaklaşık 2.4 milyar dolar zarar olacağı değerlendirilmektedir.


STA, tüm sanayi ve tarım ürünleri kapsamaktadır. Anlaşmaya göre taraflar diğer taraf ülkenin sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini kaldıracak ve diğer tarafa ihracat yapılırken resim, vergi, ücret veya herhangi bir yükümlülük uygulamayacaktır. Ayrıca taraflar diğer tarafın ülkesine ihracat veya ithalatı yasaklamayacak veya kısıtlamayacaktır. Ayrıca anlaşmaya eklenen bir hüküm ile STA kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda genişletilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır.