Haziran 2020’de Finansal Yürütme Kurumu, geçici iş duraklamasından doğan zararları karşılamaya yönelik sigortanın anlamına ve uygulamasına hukuki açıklık kazandırmak amacıyla “COVID-19 İş Duraklaması Sigortası” emsal davası için İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinde yasal prosedürleri başlattı. Bugün, 15.09.2020 tarihinde, emsal davaya ilişkin karar yayımlandı. Yüksek Mahkeme iş duraklaması sigortasına sahip olan ve COVID-19 pandemisi sebebiyle kapatılmak zorunda kalan işletmelerin büyük çoğunluğunun sigortacılar tarafından tazminata hak kazandıklarına ve bu tazminatın, poliçelerinin sınırları çerçevesinde, işletmeleri pandemi hiç yaşanmamış olsaydı bulunacakları duruma geri götürmesi gerektiğine karar verdi.

Dava devam ederken, sigorta şirketleri virüsün, zararların tek sebebi olmadığını; hükümetin ve halkın virüse tepkisinin, yerel salgınlardan bağımsız olarak aynı iş duraklaması sonucuna yol açacağını; tazminat yükümlülüklerinin azaltılması gerektiğini savunmuşlardı. Ancak Yüksek Mahkeme verdiği karar ile Covid-19 pandemisi ve hükümetin ve halkın tepkisinin kapsanan zararlar açısından tek bir sebep oluşturduğuna açıklık getirdi. Bunun kabulü tazminat taleplerinin ödenmesi için temel bir gereklilik sayılıyordu.

Christopher Woolard, FCA’nın geçici başkanı, “Mahkeme, büyük ölçüde temel sorunlar üzerine sunduğumuz argümanlar lehine karar verdiği için memnunuz.” dedi. “Bugünün kararı sigortalıların karşı karşıya kaldığı belirsizlikleri çözme doğrultusunda önemli bir adım. Mahkemeye kararı hızlı bir şekilde verdiği için müteşekkiriz, kararın bu hızda verilmesi bütün tarafları iyi bir şekilde etkiliyor.”

 

In June 2020, Financial Conduct Authority has started proceedings for COVID-19 Business Interruption test case in High Court of England and Wales in order to seek legal clarity about the meaning and effect of business interruption insurance. Today, on 15.09.2020, the judgment for the test case has arrived. The High Court has ruled that the majority of businesses who held business interruption insurance and were forced to close due to the COVID-19 pandemic are entitled to be compensated by the insurers and that, subject to the limits of the policy, this compensation should return them to the position they would have been in had the pandemic never happened.

During the case, insurers claimed that because the virus was not the sole cause of loss, and that the government and public response to it would have led to the same disruption regardless of localised outbreaks, their indemnity obligations should be reduced. But the ruling clarified the Covid-19 pandemic and the government and public response were a single cause of the covered loss, which is a key requirement for claims to be paid.
“We are pleased that the court has substantially found in favour of the arguments we presented on the majority of the key issues,” Christopher Woolard, interim chief executive of the FCA, said, commenting on the judgment. “Today’s judgement is a significant step in resolving the uncertainty being faced by policyholders. We are grateful to the court for delivering the judgement quickly and the speed with which it was reached reflects well on all parties.”