CLIENT ALERT

December 2019
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Facilitation of Uncollectible Loans Write-Down for Banks – Banks’ Balance Sheets Will Relieve

bankacılık ile ilgili görsel sonucu"

 

Bankalar İçin Tahsil İmkanı Olmayan Kredilerin Kayıtlardan Düşürülmesi Kolaylaştırıldı – Banka Bilançoları Rahatlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 29750 sayılı Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Değişiklik 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, 29750 sayılı Yönetmelik’te halihazırda var olan hükümler aynen bırakılarak yalnızca bu Yönetmelik’te “Beşinci Grup Krediler” altında sınıflandırılan kredilerin kayıtlardan düşürülme sürecine ilişkin yeni hükümler getirildi. Bu yeni hükümlerle birlikte bankalara vermiş oldukları kredilerin 29750 sayılı Yönetmelik uyarınca  “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısımlarını, bu Grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşürme imkanı getirilmiş oldu.  Aynı düzenlemede ayrıca, söz konusu kredilerin kayıtlardan düşürülmesinin yalnızca bir muhasebe işlemi olduğu belirtilerek bu işlemin bankaların ilgili kredilere ilişkin alacak hakkından vazgeçmesi sonucunu doğurmayacağının da altı çizildi.

İlgili yönetmelik değişikliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191127-3.htm

 

Facilitation of Uncollectible Loans Write-Down for Banks – Banks’ Balance Sheets Will Relieve

The Banking Regulatory and Supervisory Authority amended the Regulation no. 29750 on the Principles and Procedures Regarding the Classification of Loans and Reserves Set Aside for These Loans. The amendment, being retroactively effective as of July 19, 2019, entered into force with its publication in the Official Gazette no. 30961 on November 27, 2019. Without changing any of the already existing provisions, the amendment brought additional provisions with regard to the write-down procedure for loans classified as Group V Loan under Regulation no. 29750. With the new additions, banks have been provided with option to write down the portion of a loan classified as Group V Loan (Loans Classified as Loss) that had special reserves set aside due to the debtor’s default, which cannot be reasonably expected to be recovered in accordance with TFRS 9 as of the first reporting period following its classification as a Group V Loan. The additional provisions also provide that banks’ application of this new possibility is merely an accounting procedure and thus, it does not mean that the creditor has waived its uncollectible receivables.


You may see full text of the regulation from the following link.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191127-3.htm